Jongeren stoppen met roken door prijsverhoging tabak

Jongeren stoppen direct met roken als de prijs van tabak wordt verhoogd naar minimaal € 10 per eenheid. Dit is een van de belangrijkste conclusies uit een onderzoek dat Wisse Kommunikatie in opdracht van de Europese Help-campagne heeft gehouden onder zo’n 450 scholieren. Als tweede meest opvallende reden om te stoppen met roken werd gratis begeleiding of een cursus om te stoppen met roken genoemd.

Dat blijkt uit onderzoek van Wisse Kommunikatie in het kader van de Europese HELP-campagne “Voor een Rookvrij leven”. Het onderzoek werd onlangs gehouden onder 450 VMBO- en MBO-leerlingen tussen de 14 en 21 jaar. Aan het onderzoek hebben ongeveer evenveel rokers als niet-rokers deelgenomen. De resultaten van dit onderzoek worden gestaafd door de signalen die uit eerdere, vergelijkbare onderzoeken werden gedestilleerd.

Meer dan de helft van de respondenten vindt dat roken momenteel al duur is, maar vindt de huidige prijs nog geen reden om te stoppen. Als de prijs per eenheid zou worden verdubbeld, dan zou dat voor deze groep echter wel een reden zijn om niet meer te roken.

Jongeren roken voornamelijk omdat ze het lekker vinden (65 procent) en voor de gezelligheid (60 procent), blijkens het onderzoek. Bijna alle jongeren geven aan roken niet stoer te vinden (97 procent). Twintig procent gaf aan altijd of regelmatig last te hebben van rokers in de directe omgeving, 40 procent heeft er soms last van en de overige 40 procent ondervindt naar eigen zeggen nooit hinder van rokers.

Een ander opvallend resultaat is dat de respondenten geen voorstander zijn van een rookvrije school (75 procent) of roken in speciaal daarvoor bestemde ruimtes (68 procent). Zij geven aan dat roken op schoolpleinen mogelijk moet zijn (60 procent).

Hoewel het huidige kabinet van mening is dat er niet geïnvesteerd hoeft te worden in tabaksontmoediging, is 75 procent van de respondenten het ermee eens dat meer landelijke campagnes en voorlichting over de gevaren van roken en de voordelen van stoppen met roken kunnen bijdragen aan het terugdringen van het aantal rokers. Tot slot vindt 70 procent van de respondenten dat voorlichting op alle scholen in Nederland verplicht in het onderwijspakket zou moeten worden opgenomen.

“Dit is een belangrijk signaal voor de overheid en het huidige rookbeleid om juist wel te investeren in tabaksontmoediging. Financiële redenen spelen blijkbaar een cruciale rol in het terugdringen van het aantal rokers. Jongeren staan zelfs positief tegenover verplichte voorlichting op scholen. Meer landelijke campagnes en voorlichting over de gevaren van roken en de voordelen van stoppen met roken zouden hieraan kunnen bijdragen”, aldus Marjolein Tijdink die verantwoordelijk is voor de EU HELP-campagne “Voor een Rookvrij leven” in Nederland. “We realiseren ons dat dit onderzoek gezien zijn kleinschaligheid niet 100% representatief is, maar de 450 respondenten geven ons op zijn minst een idee van wat er binnen hun leeftijdsgroep en opleidingsniveau speelt.”

‘Deze cijfers tonen aan dat investeren in tabaksontmoediging erg belangrijk is”, aldus Lies van Gennip, directeur van STIVORO het expertisecentrum voor tabakspreventie. “Met een forse accijnsverhoging zullen niet alleen veel jongeren stoppen, maar komt er tegelijkertijd ook voldoende budget beschikbaar om te besteden aan tabaksontmoediging”.

Plaats een reactie