Jongeren proberen minder vaak alcohol te kopen, maar het lukt ze meestal wel

Jongeren doen – vergeleken met 2001 – minder vaak een poging om alcohol te kopen. Als ze echter alcoholhoudende drank willen kopen, dan lukt hen dat in de meeste gevallen. Vooral in de horeca wordt nog steeds te weinig op leeftijd gecontroleerd. Dat blijkt uit een tweejaarlijks onderzoek van Bureau Intraval.

Minder jongeren dan voorheen proberen zwakalcoholhoudende drank, zoals bier, wijn en mixdrankjes, te kopen. Dat blijkt uit het onderzoek dat in opdracht van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is uitgevoerd. Het percentage jongeren onder de 16 jaar dat een bestelpoging deed in de horeca of in de supermarkt is in 2009 meer dan gehalveerd ten opzichte van 2001.

Hetzelfde beeld zien we bij het bestellen van sterke drank door jongeren van 13 tot en met 17 jaar in de horeca of slijterij. In 2009 bestelde 21% in de horeca sterke drank zelf, terwijl dit in 2001 met 58% veel hoger was. Van de 13- tot en met 17-jarigen geeft nu 2% aan zelf bij de slijter te bestellen, in 2001 lag dit percentage op 4%.

Slaagkans
De slaagkans, oftewel de kans dat een jongere onder 16 jaar er in slaagt om zwakalcoholhoudende drank te kopen en een jongere onder 18 jaar sterke drank, is hoog: tussen de 87 en 98%. Dit geldt voor alle soorten alcoholverstrekkers en zowel voor zwakalcoholhoudende als voor sterke drank. De slaagkans is ten opzichte van de meting in 2001 rond hetzelfde niveau gebleven.

Leeftijdscontrole
Sinds 1 november 2000 zijn alle verstrekkers van alcohol (barkeepers, slijters, supermarktcaissières en dergelijke) verplicht te controleren of een jongere die alcohol wil kopen wel oud genoeg is.

Uit dit onderzoek blijkt dat de meeste jongeren die een bestelpoging doen nog steeds drank kunnen kopen. Dit zonder dat de alcoholverstrekker vraagt naar het identiteitsbewijs of zelfs maar een opmerking maakt over de leeftijd van de koper, zoals “Je bent toch wel oud genoeg?”.

Voor de 14- en 15-jarigen lijkt het overigens sinds de invoering van de wettelijke controleplicht wel iets moeilijker geworden om zwakalcoholhoudende drank te kopen. Met name bij supermarkten is het percentage 14- en 15-jarigen dat aangeeft gecontroleerd te zijn tussen 1999 en 2009 toegenomen (van 8% in 1999 naar 33% in 2009). Bij de horeca wordt in 2009 15% van de jongeren van 14 en 15 jaar die zwakalcoholhoudende drank willen kopen gecontroleerd, tegen 6% in 1999.

Sterke drank
Ook bij het kopen van sterke drank worden te weinig jongeren op leeftijd gecontroleerd. Met name de horeca scoort onvoldoende: in 2009 zegt 19% van de 14- en 15-jarigen en 8% van de 16- en 17-jarigen dat zij gecontroleerd werden.
Slijters doen het beduidend beter: meer dan de helft (52%) van de jongeren van 14 en 15 jaar werd in de slijterij op leeftijd gecontroleerd, bij 16- en 17-jarigen was dat 32%.

Het onderzoek onder 3.000 jongeren van 13 tot en met 17 jaar werd in 2009 voor de zesde keer uitgevoerd.

Plaats een reactie