Jongeren hebben veel vragen over online veiligheid

In de eerste twee maanden na de lancering van de jongerensite vraaghetdepolitie.nl kwamen via dit platform veel vragen binnen over online veiligheid. Daarnaast zochten jongeren op de site zelf naar informatie over het onderwerp veilig internetten. Dat de site in een behoefte voorziet, blijkt uit de bezoekersaantallen. De site werd eind mei gelanceerd en trok sindsdien 25.800 bezoekers, gemiddeld bijna 13.000 unieke bezoekers per maand.

De politie beantwoordt vragen van jongeren digitaal via vraaghetdepolitie.nl, om de doelgroep twaalf- tot en met zestienjarigen een laagdrempelige ingang bij de politie te bieden. Eerder onderzoek wees uit dat jongeren met veel vragen zitten en zich voor het antwoord op veiligheidsvragen het liefst tot de politie wenden. Bij voorkeur op een wijze die bij hun manier van communiceren past, online dus. De eerste resultaten laten zien dat het initiatief succesvol is. In totaal kwamen er de afgelopen twee maanden via de jongerensite 500 vragen binnen.

Vragen van jongeren
Opvallend is dat veel vragen gingen over online veiligheid, variërend van pesten op profielensites tot grooming. Ook beantwoordde de politie vragen over wat je moet doen als iemand een nepprofiel van jou heeft aangemaakt en wat je kunt doen als je ontdekt dat je bent gehackt. Naast online veiligheid hebben jongeren ook belangstelling voor onderwerpen als drugs, verkeer en wapens. Het is te vroeg om trends vast te stellen in eventuele verschillen tussen jongens en meiden. Opvallend is wel dat meisjes zich bewust lijken van het risico van online contact met onbekenden. Vragen als “Hoe herken je een loverboy of een pooierboy” en “wat kun je ertegen doen?” werden vaak gesteld. Bovendien informeert de jeugd naar de opleiding tot agent en naar een baan bij de politie.

Toegankelijke politie
De politie vindt het belangrijk om toegankelijk en aanspreekbaar te zijn voor jongeren om hen te kunnen helpen met de vragen waar zij mee zitten. Hierdoor krijgt de politie inzicht in wat er speelt onder deze doelgroep. Aan de hand van de binnengekomen vragen kan de politie bekijken over welke thema’s voorlichting nuttig is om deze kwetsbare doelgroep weerbaarder te maken.

Plaats een reactie