Jongeren en kanker: leeftijdsgerichte zorg op maat in het Reinier de Graaf ziekenhuis

In Nederland horen elk jaar ongeveer 3800 jongvolwassenen tussen de 18 en 39 jaar dat zij kanker hebben. Deze AYA’s (adolescents & young adults) zijn in de bloei van hun leven en verliezen bij de diagnose vaak de grip op hun leven.

Het Reinier de Graaf ziekenhuis biedt deze patiënten leeftijdsspecifieke zorg en ondersteuning die samenhangt met hun medische behandeling. De AYA-zorgverlening gaat uit van de vraag: ‘Wie ben jij en wat heb je nodig?’ tijdens, maar ook na kanker. 

Het AYA-kernteam van het Reinier bestaat uit zorgprofessionals die speciaal zijn opgeleid om jongeren met kanker optimaal te begeleiden.

AYA’s (adolescents & young adults)

De meerderheid van alle kankerpatiënten is ouder dan 60 jaar, wat maakt dat jongvolwassenen vaak een uitzondering vormen in de wachtkamer. Deze AYA’s (adolescents & young adults) horen niet meer op de kinderafdeling en komen terecht tussen medepatiënten die hun vader of oma hadden kunnen zijn. Zij kampen met andere vragen.

Bijvoorbeeld over het afmaken van hun studie, solliciteren voor een eerste baan, het afsluiten van een hypotheek of het stichten van een gezin. AYA-zorg heeft aandacht voor al deze leeftijdsspecifieke zorgbehoeften en vragen.

AYA kernteam van Reinier

“Dat jongvolwassenen met kanker in ons ziekenhuis nu ook terecht kunnen voor AYA-zorg, is een verbetering van onze kwaliteit van zorg”, zegt Anja van Wijk, verpleegkundig specialist oncologie van het Reinier de Graaf ziekenhuis. Zij is een van de vijf zorgprofessionals uit het kernteam waar AYA’s terecht kunnen.

“Ik zie regelmatig dat jongeren na de diagnose kanker de aansluiting met de maatschappij lijken te verliezen. Door heel gericht in te spelen op hun zorgbehoeften proberen we hun levenskwaliteit te verbeteren, zodat zij zo snel mogelijk weer in hun kracht komen te staan.”

Het AYA-kernteam van het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft regelmatig overleg met alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij de AYA-zorg, zoals de medisch specialist en de psycholoog.

AYA Zorgnetwerk

Het AYA-zorgteam van het Reinier de Graaf werkt samen met het LUMC en is onderdeel van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk. Binnen dit netwerk wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar kanker bij jongvolwassenen, wordt scholing gegeven aan AYA-zorgverleners en expertise gedeeld. Zo blijft alle kennis en kunde over kanker op jonge leeftijd steeds actueel.

Het AYA-Zorgnetwerk is opgebouwd uit zes regionale zorgnetwerken, waardoor AYA-zorg bij iedere jongvolwassene zo dichtbij  mogelijk  is. Binnen de regionale netwerken zijn er AYA-kenniscentra bij de UMC’s en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, waar AYA’s terecht kunnen met complexe problematiek.

Het zorgnetwerk groeit omdat steeds meer ziekenhuizen en zorgprofessionals uit de eerste lijn aansluiten. Samen gaan we uit van het principe: “Zorg dichtbij huis als het kan, verder weg in een AYA-centrum als het moet.”

Plaats een reactie