Jonge vrouwen vaker misselijk door chemo

Vooral jonge vrouwen zijn vaker misselijk en braken na een chemokuur. Dit is een belangrijke conclusie uit het proefschift van Doranne Hilarius, ziekenhuisapotheker in het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ).

Hilarius onderzocht de waarde van kwaliteit van leven metingen in de dagelijkse oncologiepraktijk. “Door te vragen naar belangrijke onderwerpen als misselijkheid en vermoeidheid worden de klachten beter onderkend en kun je gerichter behandelen.” Vrijdag 10 juni 2011 promoveert zij aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) op dit onderwerp.

Tot nu toe werd altijd gedacht dat het type chemo van invloed was op het optreden van misselijkheid en braken. Hilarius bewijst het tegendeel. Leeftijd en geslacht zijn het meest voorspellend. De medicatie wordt daar nu nog niet op aangepast. “Aangezien steeds meer vrouwen met borstkanker chemokuren krijgen, is het nuttig de groep jonge vrouwen verder te onderzoeken. Dit wordt mijn volgende onderzoek”, aldus Hilarius.

Ook vermoeidheid speelt een belangrijke rol in de kwaliteit van leven. “In de praktijk blijkt er vaak geen verband te bestaan tussen de gerapporteerde vermoeidheid van de patiënt en de voorgeschreven medicatie. Patiënten wordt vaak geadviseerd het rustig aan te doen, terwijl in richtlijnen wordt aanbevolen de patiënten te stimuleren actief te blijven. Slechts de helft van de bij mijn onderzoek betrokken patiënten kreeg de volgens richtlijn medicamenteuze behandeling voor vermoeidheid.”

Meer inzicht, betere communicatie
Hilarius keek niet alleen naar uitkomsten van kwaliteit van leven metingen voor haar proefschrift. Ook onderzocht ze de waarde van deze vragenlijsten voor de individuele patiëntenzorg.

“Het verbetert de communicatie met de patiënten en geeft de zorgverleners meer inzicht in hoe het met de patiënt gaat. Het heeft echter slechts in beperkte mate invloed op het handelen van zorgverleners. Dit komt waarschijnlijk doordat er geen heldere behandeltrajecten aan gekoppeld zijn. De handvatten ontbreken nu nog. Ik zou graag zien dat ook hier vervolgonderzoek naar komt,” aldus de ziekenhuisapotheker uit het RKZ.

Het proefschrift van Doranne Hilarius is, na promotie, op te vragen via info@gezondheidskrant.nl o.v.v. Proefschrift / Doranne Hilarius.

Plaats een reactie