Jonge vrouwelijke huisartsen schrijven het beste voor

Patiënten met een jonge vrouwelijke huisarts worden vaker volgens de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) behandeld dan patiënten met een oudere, mannelijke huisarts. De kans dat deze patiënten betere en goedkopere medicijnen voorgeschreven krijgen, is daardoor groter. Dat zegt het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) dat het voorschrijfgedrag van huisartsen onderzocht.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom jonge vrouwelijke huisartsen meer volgens de richtlijnen voorschrijven. Jonge vrouwelijke huisartsen zijn wellicht beter op de hoogte van de NHG-richtlijnen en/of minder gevoelig voor marketingactiviteiten van de farmaceutische industrie. ‘Wat de doorslaggevende reden is dat jonge vrouwelijke huisartsen beter medicijnen voorschrijven, is moeilijk te zeggen’, zegt Ruud Coolen van Brakel. ‘Daarom pleiten we ook voor meer onderzoek zodat we huisartsen die minder goed volgens de richtlijnen behandelen, beter kunnen helpen hun voorschrijfgedrag te verbeteren’. Het IVM wil dat zo veel mogelijk huisartsen volgens de richtlijnen voorschrijven omdat daarmee de patiënten de beste zorg krijgen.

Grote regionale verschillen
Het IVM ontdekte ook grote regionale verschillen. Huisartsen in Midden- en Zuid-Limburg schrijven het minst volgens de richtlijnen voor. In de regio’s Maastricht, Heerlen, Roermond en Weert doen de huisartsen het beduidend slechter dan hun collega’s in de regio’s Almere, Lelystad en Zwolle. Coolen van Brakel: ‘Dat kan verschillende oorzaken hebben, zoals bijvoorbeeld regionale gezondheidsverschillen, het beleid van zorgverzekeraars of regionale afspraken tussen zorgverleners. Wij adviseren zorgverzekeraars om huisartsen in regio’s die laag scoren te stimuleren in beter voorschrijven’.

Bloeddrukverlagers
Bij zogenaamde RAS-remmers, dit zijn bloeddrukverlagende middelen, zijn de verschillen in het voorschrijfgedrag het grootst. Het IVM vindt dat wat betreft deze middelen het voorschrijfgedrag echt beter moet en stelt voor dat het Ministerie van Volksgezondheid een vergoedingsbeleid gaat invoeren voor deze middelen, net zoals bij cholesterolverlagers gebeurt. Alleen de meest doelmatige middelen, dezelfde kwaliteit maar met een lage prijs, worden dan door de zorgverzekeraar vergoed waardoor er een sterke prikkel is om goed voor te schrijven.

Beste zorgverzekeraar
Verzekerden bij zorgverzekeraar Salland worden door huisartsen het meest volgens de NHG-richtlijnen behandeld. Daarna volgen Zorg en Zekerheid, Agis en Zilveren Kruis Achmea. Zorgverzekeraar Azivo scoort volgens het IVM het slechtst. Het IVM concludeert dit op basis van de ‘Monitor voorschrijven huisartsen’ die het in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland en Vektis heeft opgezet. In de monitor worden 28 indicatoren berekend op basis van de declaratiegegevens van apothekers en apotheekhoudende huisartsen aan hun zorgverzekeraars. Deze cijfers zijn binnenkort ook toegankelijk voor individuele huisartsen zodat zij meer inzicht krijgen in hun eigen voorschrijfgedrag.

Lees alles conclusies en aanbevelingen in het rapport Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen 2011.

Plaats een reactie