Jonge specialisten vertrekken noodgedwongen naar buitenland

De werkloosheid onder jonge medisch specialisten houdt aan. Steeds meer jonge medisch specialisten zoeken noodgedwongen hun heil in het buitenland om hun registratie als arts te behouden. Dat blijkt uit onderzoek van De Jonge Specialist (DJS), de belangenvereniging van medisch specialisten in opleiding.

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) is bezorgd over ‘de vlucht van jonge medici naar het buitenland’ en wil samen met ziekenhuizen, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS een banenplan maken waarmee deze maatschappelijk ongewenste ‘braindrain’ een halt kan worden toegeroepen.

Uit de cijfers van DJS blijkt dat de uitstroom van jonge medisch specialisten naar het buitenland, dit jaar uitkomt op 5 procent. Dat is een vervijfvoudiging ten opzichte van een jaar eerder. In totaal zijn er volgens DJS circa 3000 jonge medisch specialisten, ook wel ‘jonge klaren’ genoemd. Het aantal jonge klaren dat een WW-uitkering ontvangt is met 5 procent gelijk gebleven in vergelijking tot vorig jaar.

De OMS stelt dat het huidige probleem van jonge klaren van tijdelijke aard is. Volgens de OMS is er veel financiële onzekerheid in de ziekenhuiswereld waardoor de doorstroming op de arbeidsmarkt is dichtgeslibd. Die onzekerheid wordt onder andere veroorzaakt door aanhoudende bezuinigingen en voortdurende stelselwijzigingen.

“De vlucht naar het buitenland is begrijpelijk”, zegt OMS-voorzitter Frank de Grave. “Maar het kan niet zo zijn dat we met Nederlands belastinggeld specialisten opleiden voor het buitenland.” De Grave doet een beroep op de solidariteit van alle partijen binnen de sector. “Dit tijdelijke probleem kunnen we niet alleen oplossen. Het behoud van de registratie van jonge medisch specialisten staat voorop. We zullen constructies moeten bedenken waardoor specialisten niet achter de geraniums verdwijnen en hun registratie kwijtraken.”

De Grave wijst erop dat medisch specialisten de afgelopen jaren tientallen miljoenen euro’s hebben bespaard omdat zij doelmatiger zijn gaan werken. ‘De minister van VWS zou zorgverzekeraars een aanwijzing kunnen geven om deze besparingen uit het macrobudget van 2012 aan te wenden voor een banenplan’, suggereert De Grave.

Om het aanbod van medisch specialisten op de arbeidsmarkt in de toekomst nauwkeuriger te laten aansluiten bij de vraag, heeft de OMS de minister van VWS vorig jaar verzocht om het Capaciteitsorgaan de arbeidsmarkt voor medisch specialisten nog nauwkeuriger te laten monitoren indien de omstandigheden hierom vragen. Dit is toegezegd en opgenomen in het Opleidingsakkoord, dat in oktober 2013 werd gesloten. Het Capaciteitsorgaan, het landelijke centrum voor ramingen voor de opleidingscapaciteit van de medische en tandheelkundige vervolgopleidingen, kwam in 2013 met een nieuwe raming, die lager uitviel dan de vorige raming uit 2010, waardoor het aanbod van opgeleide medisch specialisten over vier tot zes jaar naar verwachting navenant lager is.

Plaats een reactie