Jonge migranten optimistisch over positie in onderwijs en op arbeidsmarkt

Jonge migranten in Nederland hebben een achterstandspositie in scholing en werk. Toch is er veel optimisme en ambitie aanwezig bij migrantenjongeren. Vooral migrantenmeisjes van Turkse en Marokkaanse afkomst zijn optimistisch. Zij zijn gemotiveerd voor hun opleiding en hebben de ambitie een baan te vinden en carrière te maken. Dat schrijft Debby Gerritsen in haar proefschrift.

De steun van het sociale netwerk blijkt belangrijk voor de participatie van jonge migranten. Thuis communiceren met ouders en broers en zussen over schoolzaken heeft een positieve invloed op schoolbeleving. Jonge migranten bevestigen het bestaan van discriminatie, maar zien discriminatie niet als een groot obstakel: zij zijn ervan overtuigd dat ze met het juiste diploma en de juiste houding een baan zullen vinden na het afronden van hun opleiding.

De huidige trends laten zien dat migrantenjongeren het steeds beter doen in onderwijs en op de arbeidsmarkt. Er is echter ook een kleine groep die er niet in slaagt sociaal te stijgen, zij verlaten school voortijdig en zijn werkloos. Een analyse van het sociaal beleid gericht op deze groep laat zien dat niet alle jongeren bereikt worden en dat de eis voor de startkwalificatie te hoog gegrepen is voor een deel van de jongeren.

Ondanks verbeteringen van hun prestaties in onderwijs en op de arbeidsmarkt en hun positieve houding wordt in het huidige politieke klimaat en de publieke opinie hun etnische en culturele achtergrond gezien als een belemmering voor integratie. Ondanks het huidige politieke klimaat en de soms negatieve publieke opinie tonen de jongeren zelf echter veel veerkracht en blijven ze optimistisch.

Promotie
Promovendus: Debby Gerritsen
Faculteit: Faculteit Sociale Wetenschappen
Proefschrift: Citizenship experiences of young migrants. Optimism and disadvantages.
Promotor 1: Prof.dr. R.M. Maier
Promotor 2: Dr. W.A.W. de Graaf
Datum en tijd: 15/6/2012 16:15
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie