Jonge medisch specialisten stressen over niet-medische zaken

Beginnend medisch specialisten voelen zich goed voorbereid op hun medische taken. Daarentegen ervaren zij hun voorbereiding op competenties zoals management, bestuurlijke zaken en omgaan met financiële aspecten van de gezondheidszorg als onvoldoende. Het grote aantal burnoutverschijnselen onder jonge specialisten is hiermee in verband te brengen, blijkt uit onderzoek van Michiel Westerman.

Westerman verrichte interview- en vragenlijstonderzoek in binnen- en buitenland. De resultaten laten zien dat beginnend specialisten zich goed voorbereid voelen op de noodzakelijke medische kennis en vaardigheden. Daarentegen ervaren zij hun voorbereiding op de meer algemene competenties zoals management, bestuurlijke zaken en omgaan met financiële aspecten van de gezondheidszorg als onvoldoende. Dat is opvallend gezien het feit dat dit wel de helft van hun huidige werkzaamheden betreft.

Westerman laat zien dat juist deze onvoorbereidheid op algemene competenties gerelateerd is aan burnout onder nieuwe specialisten: 10 procent van hen voldoet aan de criteria van burnout en bijna 20 procent voelt zich emotioneel uitgeput. De resultaten wijzen erop dat toenemende zelfstandigheid in de medische vervolgopleiding noodzakelijk is voor het opleiden van competente specialisten, maar dat de praktijk hierin geregeld tekort schiet.

Westerman pleit dan ook voor extra training en toenemende zelfstandigheid tijdens de opleiding en gestructureerde coaching en inwerkprogramma’s voor beginnend specialisten. Michiel Westerman promoveert woensdag 19 december 2012 bij VUmc.

Plaats een reactie