@Jong Florence wint JGZ Innovatieprijs 2011

Jong Florence uit De Haag heeft vrijdag 16 december 2011 de JGZ Innovatieprijs 2011 gewonnen voor het project ‘@Jong Florence’. De prijs werd tijdens het Jaarcongres JGZ uitgereikt door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Aan de prijs is een implementatiecheque gekoppeld, waarmee deze innovatieve aanpak binnen de jeugdgezondheidszorg kan worden verspreid.

Jong Florence (JF), maakt sinds oktober 2010 actief gebruik van Social Media om klanten te bereiken. Met Twitter en Facebook bereiken zij op een aansprekende manier jonge ouders. Via snelle en korte berichten worden ouders op een leuke manier bereikt over (op)voeden en krijgen zij een blik achter de voordeur. @JongFlorence wordt uitgevoerd door de medewerkers van JF.

De jury prees het project vooral vanwege het vernieuwende karakter in zowel doel als aanpak. Voorzitter van de jury Ferdinand Strijthagen benadrukt de voortrekkersrol van Jong Florence. “Veel JGZ instellingen staan op de drempel om met dit soort initiatieven aan de slag te gaan, maar zijn nog niet zover. Het is mooi om te zien hoe je met sociale media doelgroepen makkelijker kunt bereiken. Zeker wanneer dit betekent dat je moeilijk te bereiken doelgroepen nu wel in contact met de JGZ kunt brengen.” Volgens het juryrapport is sociale media een nog onontgonnen terrein binnen de JGZ dat veel perspectief biedt. Verder noemde de jury het project een mooie manier om een grote groep ouders aan de JGZ te binden en het consultatiebureau in een positief daglicht te stellen.

De JGZ Innovatieprijs is ingesteld om innovatie in de JGZ te stimuleren en onder de aandacht te brengen van professionals en wordt jaarlijks uitgereikt aan een project dat op een vernieuwende manier met jeugdgezondheidszorg bezig is. De jury bestond dit jaar uit Maxime van ’t Klooster (Nederlandse Jeugdraad), Justine Pardoen (Ouders Online), Mirjam Jobse (verpleegkundige STMR), Carolijn Schuiling (jeugdarts VVGM), Ans Hermans (hoofd JGZ GGD Hart voor Brabant), Hans van Oers (RIVM) en Jannie Visscher (wethouder gemeente Groningen).

Jurylid Ans Hermans reikte de prijs uit op het Jaarcongres JGZ 2011. Het Jaarcongres JGZ is een ontmoetingsplaats en informatiebron voor professionals, managers, beleidsadviseurs en politici die met jeugd(gezondheid) te maken hebben. Het thema van het jaarcongres 2011 was ‘Wisselen van perspectief: inzoomen op de kracht van ouders’ en vond vandaag plaats in de ReeHorst te Ede.