Joke Smit-prijs 2011 voor vrouwenopvang in Nederland

De Joke Smit-prijs voor emancipatie is dit jaar toegekend aan Alle instellingen voor de Vrouwenopvang in Nederland. Minister van Bijsterveldt heeft de regeringsprijs dinsdagmiddag 20 december 2012 in Den Haag uitgereikt aan Aleid van den Brink voorzitter van de Verenigingscommissie Vrouwenopvang.

Voor de Joke Smit-prijs 2011 is dit jaar het thema ‘veiligheid en weerbaarheid van vrouwen en meisjes’ vastgesteld. Veel meisjes en vrouwen in Nederland hebben te maken met onveiligheidsgevoelens en geweld. Meisjes lopen een veel groter risico dan jongens om slachtoffer te worden van seksueel geweld. Volgens de jury, onder voorzitterschap van Renée Römkens (hoogleraar victimologie/ interpersoonlijk geweld) is de vrouwenopvang in Nederland een onmisbaar en innoverend instituut dat de veiligheid, weerbaarheid en daarmee de emancipatie van vrouwen daadwerkelijk bevordert.

Eervolle vermelding
Om de slachtoffers van mensenhandel en loverboys een stem te geven heeft de jury een Eervolle vermelding toegekend aan ‘alle slachtoffers van mensenhandel en loverboys, die de moed hebben gehad om naar buiten te treden met hun ervaringen’. De Jury: ‘Er zijn in Nederland zeer veel slachtoffers van mensenhandel en loverboys. Een aantal van deze slachtoffers heeft veel moed getoond door in de openbaarheid te komen met hun ervaringen bijvoorbeeld door het schrijven van een boek of door het geven van presentaties en workshops om zo andere meisjes en vrouwen te waarschuwen tegen deze vreselijke praktijken.’

Met het uitreiken van de Joke Smit-prijs onderstreept de regering de betekenis van emancipatie als onderdeel van het algemene regeringsbeleid en het belang dat zij hecht aan de bevordering van de emancipatie in de Nederlandse samenleving. De regeringsprijs is vernoemd naar Joke Smit (1933 – 1981) die een vooraanstaande rol heeft vervuld in de vrouwenemancipatiebeweging. De prijs is dit jaar voor de 13e keer uitgereikt en bestaat uit een geldbedrag van 10.000 euro en een kunstvoorwerp.

Veiligheid en weerbaarheid
De uitreiking van de Joke Smit-prijs vond plaats tijdens de themadag ‘Seksuele weerbaarheid jongeren’ georganiseerd door het ministerie van OCW, in samenwerking met Veiligheid & Justitie. Het kabinet benadrukt deze middag het belang van de bestrijding van geweld tegen meisjes en vrouwen en de vergroting van hun veiligheid en weerbaarheid, zodat ernstige vormen van misbruik, zoals de loverboypraktijken, zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. Minister Opstelten (V&J) presenteerde het Actieplan voor de rijksbrede aanpak van de loverboyproblematiek. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten presenteerde een onderzoek naar de slachtoffers van loverboys. Van Bijsterveldt (OCW) en Opstelten (VenJ) committeerde zich als changemaker aan de WE CAN jongerencampagne tegen (gender)discriminatie, seksualisering van de samenleving, machtsmisbruik en geweld.