Joke de Vries nieuwe hoofdinspecteur Verpleging en Langdurige Zorg

Op 1 november is Joke de Vries gestart als hoofdinspecteur Verpleging en Langdurige Zorg bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Zij volgt Jenneke van Veen op, die op 1 februari 2011 met pensioen gaat.

De Vries is van huis uit criminoloog en heeft diverse functies vervuld op het gebied van zorg. Zo was zij hoofdinspecteur bij de Inspectie Jeugdzorg, plaatsvervangend directeur Gehandicaptenzorg bij het Ministerie van VWS en voorzitter van het bestuur van een verzorgingshuis in Amsterdam.

Joke de Vries draagt de zorg een warm hart toe: “Er voor zorgen dat de meest kwetsbare mensen in onze samenleving een zo menswaardig mogelijk bestaan hebben. Daar wil ik graag aan bijdragen.”

Jenneke van Veen is bijna 25 jaar werkzaam bij de inspectie, waarvan de laatste 7 jaar als hoofdinspecteur. Zij draagt per 1 november haar taken als hoofdinspecteur over aan Joke de Vries, maar blijft tot 1 februari als adviseur verbonden aan de IGZ. Op 7 december vindt een afscheidscongres plaats in de Jaarbeurs in Utrecht, getiteld ‘de V staat voor…’. Tijdens dit congres wordt teruggekeken naar de successen van de laatste jaren en vooruit geblikt naar verdere verbeteringen voor de langdurige zorg.

Plaats een reactie