Jobcoach houdt 80 procent probleemjongeren aan het werk

Ruim 80 procent van jongeren met ernstige gedragsproblemen, slaagt erin betaald werk te behouden met de langdurige begeleiding door een jobcoach. Zonder deze begeleiding dreigt deze groep buiten het arbeidsproces te belanden. De jobcoach zorgt ervoor dat ze mee blijven draaien in de maatschappij.

In drie jaar tijd verdubbelde het aandeel vast werk bij deze groep jongeren nagenoeg van 17 naar ruim 31 procent. “Ook zetten werkgevers door de begeleiding tijdelijke contracten om in vaste. Het aandeel tijdelijk werk daalde daardoor van 44 procent naar 27 procent. Een knappe prestatie”, stelt Roland Blonk, business line manager Inzetbaarheid en Sociale cohesie bij TNO. “Vooral als je bedenkt dat deze jongeren met veelal psychische problemen makkelijk op het verkeerde pad belanden.”

TNO volgde gedurende drie jaar 230 jongeren met ernstige gedragsproblemen die op hun weg naar regulier werk begeleid werden door een jobcoach. De helft van de jongeren werd begeleid tijdens scholing, arbeidstraining of stage en de andere helft was al aan het werk met een (tijdelijk) arbeidscontract. In de onderzoeksperiode vonden vier metingen plaats. Het onderzoek werd gesubsidieerd door het UWV.

Zelfs met de ongunstige economische omstandigheden is – mede dankzij de langdurige begeleiding – het percentage jongeren met betaald werk vrijwel gelijk gebleven (van ca. 63 procent naar ca. 58 procent). Ook is de duurzaamheid van de arbeidsrelaties verbeterd en hebben nu veel meer jongeren een vast arbeidscontract (van 17 naar ruim 31 procent). Een klein deel (ongeveer 7 procent) is nu aan het werk zonder begeleiding. De begeleiders verwachten dat het merendeel (87 procent) van de werkende jongeren ook enige begeleiding nodig zal hebben in de verdere toekomst. Dat betekent dat er een langetermijninvestering nodig is om de jongeren met ernstige gedragsmoeilijkheden aan het werk te krijgen én om hen duurzaam aan het werk te houden.

Plaats een reactie