Jeugdcultuurfonds Nederland ontvangt 50.000 euro

Het Jeugdcultuurfonds geeft kinderen die opgroeien in armoede de kans om op muziek- of dansles te gaan. In Nederland leven 311.000 kinderen die aan de kant staan en niet mee kunnen doen terwijl ze dat wel graag willen. Het Jeugdcultuurfonds betaalt het lesgeld voor deze kinderen tussen de vier en achttien jaar die graag op muziek- of dansles willen, of op toneel, musical of tekenles.

Prinses Máxima, beschermvrouwe van het Oranje Fonds, benadrukte onlangs nog eens het belang van musiceren en actieve kunstbeoefening. “Naast het kunnen spelen op een instrument stimuleert het ook discipline, emotionele intelligentie en het samenwerken van kinderen.”

Het geweldige bedrag dat het Jeugdcultuurfonds ontvangt van het Oranje Fonds zal besteed worden aan het verder uitbouwen van het Jeugdcultuurfonds in het hele land. Een grootschalige campagne zal zich met name op de groep vrijwilligers richten die het lesgeld voor de kinderen aanvragen. Leerkrachten op basisscholen en in het voortgezet onderwijs, medewerkers uit de Jeugdzorg, professionals uit de omgeving van het kind. Zij kennen het kind goed en nemen naast hun reguliere werk de tijd om de aanvraag bij het Jeugdcultuurfonds in te dienen en om het kind rond de lessen te begeleiden.

Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Per jaar besteedt het 32 miljoen euro aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij en De Lotto. De Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.

Plaats een reactie