Jet Bussemaker neemt het boek Werken aan betere ouderenzorg in ontvangst

Komende maandag 26 april neemt Jet Bussemaker, tot voor kort staatssecretaris van VWS, het boek Werken aan betere ouderenzorg in ontvangst. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

In Werken aan betere ouderenzorg vertellen ouderen hun eigen ervaringen. Wat zijn hun wensen en behoeften als het gaat om ouderenzorg, wat gaat er goed en waar schort het misschien nog aan? Hun verhalen zijn opgetekend en dragen bij aan een onderzoeksagenda binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO).

Ouderen hebben vaak te maken met complexe zorgvraagstukken. Ze kunnen meerdere aandoeningen tegelijk hebben en niet zelden ligt hun zorgvraag op het grensvlak van zorg en welzijn. Zorgverleners zijn hiermee niet altijd goed bekend. Het boek geeft inzage in situaties die zich kunnen voordoen en geeft handreikingen hoe daarmee kan worden omgegaan.

Zo is er het verhaal van een echtpaar dat worstelt met de zorgindicatie. Het laat zien hoe onoverzichtelijk de bureaucratie is die de zorg soms met zich meebrengt, en de grote gevolgen die een nieuwe indicatie voor de zelfredzaamheid van mensen kan hebben.
Een ander voorbeeld is dat van een oudere migrant die door dementie de Nederlandse taal is verleerd. Wat voor obstakels zijn er dan in de zorg? Aan de hand van hun eigen ervaringen geven ouderen in dit boek aan op welke manier de zorg verbeterd kan worden.
Goede ouderenzorg betekent met een brede blik naar de behoeften van ouderen kijken.

De ervaringsverhalen zijn boeiend en leerzaam voor zorgverleners, beleidsmakers en voor ouderen die betrokken zijn bij het verbeteren van de kwaliteit van de ouderenzorg.

Mevrouw Bussemaker is van harte bereid het boek in ontvangst te nemen. Als staatssecretaris heeft zij altijd een groot belang gehecht aan het verbeteren van de zorg aan ouderen en de participatie van ouderen daarbij. Zij heeft hiervoor 80 miljoen euro beschikbaar gesteld in het Nationaal Programma Ouderenzorg. Participatie van ouderen is binnen dit programma een belangrijk onderdeel.

Werken aan betere ouderenzorg is geschreven vanuit het project “Krachtig Cliëntenperspectief in het Nationaal Programma Ouderenzorg”. Dit is een project van de koepel van ouderenorganisaties CSO en heeft tot doel om de inbreng van ouderen in de acht academische netwerken ouderenzorg binnen het NPO te ondersteunen. Activiteiten in het project zijn onder meer het trainen van ouderen, het adviseren van verschillende betrokkenen over ouderenparticipatie en het organiseren van uitwisselingsbijeenkomsten.

Programma
Overhandiging eerste exemplaar aan Jet Bussemaker
Werken aan betere ouderenzorg
– Zorg voor en door ouderen –
maandag 26 april, 12.45 uur – 13.15 uur
Vergadercentrum Hoog Brabant
Radboudkwartier 23
3511 CC Utrecht

Aanmelding en informatie bij Nynke Wilbrink Projectleider ‘Krachtig Cliëntenperspectief binnen het NPO’, n.wilbrink@ouderenorganisaties.nl, 06 – 48 75 33 91
Via dit e-mailadres kan het boek gratis worden aangevraagd.

Plaats een reactie