Jeroen Bosch Ziekenhuis organiseert Kwaliteitsdag in Week van de Patiëntveiligheid

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis organiseert op donderdag 25 november in de Week van de Patiëntveiligheid de jaarlijkse Kwaliteitsdag. Het thema ‘Patiëntgerichtheid en ‘de kwetsbare oudere’, ‘cultuuromslag’ past geheel in de ambitie van het ziekenhuis. Tijdens deze dag worden kwaliteitsprojecten gepresenteerd, die hebben geleid tot een verbetering van de kwaliteit van zorg. Zo benadrukt het Jeroen Bosch Ziekenhuis dat zij de kwaliteit van zorg hoog in het vaandel heeft staan.

De kwaliteitsprojecten worden gepresenteerd in marktkramen in de bezoekershal van de locatie Groot Ziekengasthuis. Deze kwaliteitsmarkt is ook toegankelijk voor patiënten en bezoekers. Nieuw is dit jaar de ‘speakerscorner’. Vijf medewerkers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis presenteren hier hun visie op het thema. Ook vertelt een patiënt hier over zijn ervaringen.

Kwaliteitsprijs 2010
Een externe jury beoordeelt de kwaliteitsprojecten. Het beste initiatief wordt beloond met de Kwaliteitsprijs 2010. Daarnaast reikt de jury een tweede, een derde prijs en een aanmoedigingsprijs uit.

Programma patiëntgerichtheid
Om ervoor te zorgen dat patiëntgerichtheid een vaste plek krijgt in de organisatie, heeft de Raad van Bestuur een stuurgroep in het leven geroepen onder voorzitterschap van Gita Gallé. Deze stuurgroep heeft de opdracht een programma te ontwikkelen rondom patiëntgerichtheid. Alle initiatieven rondom patiëntgerichtheid komen hier samen.

Dokter op dinsdag
In het kader van de Week van de Patiëntveiligheid start het Jeroen Bosch Ziekenhuis op 23 november ook met een lezingenreeks ‘Dokter op dinsdag’. Elke dinsdagavond tussen 19:00 en 20:00 uur houdt een dokter een praatje voor een breed publiek over de nieuwste ontwikkelingen in zijn of haar vakgebied. Kinderarts Marjo Jager, sinds kort medisch specialist Patiëntveiligheid in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, opent de reeks. Zij vertelt over de nieuwste ontwikkelingen rond het veiliger maken van het ziekenhuis voor patiënten. Haar doel is een open klimaat in het ziekenhuis te realiseren, waarin het bespreken en leren van medische fouten heel gewoon is. Dokter Jager doet haar verhaal in Huize Bloemenkamp, Zuid-Willemsvaart 95, onderdeel van de locatie Groot Ziekengasthuis.

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een groot ziekenhuis op meerdere locaties in de regio ’s-Hertogenbosch en de Bommelerwaard. Sinds 1274 kent de regio een gastvrij ziekenhuis waar persoonlijke aandacht voor de patiënt, kwaliteit en innovatie belangrijk zijn. Het ziekenhuis betrekt in 2011 een nieuw gebouw en wil dan het meest patiëntgerichte ziekenhuis in Nederland zijn. Met ruim 240 medisch specialisten verdeeld over 29 specialismen is het Jeroen Bosch Ziekenhuis een topklinisch centrum voor acute en specialistische zorg. Als opleidingsziekenhuis levert het een belangrijke bijdrage aan de opleiding van artsen en verpleegkundigen in Nederland. Speerpunten in de zorg zijn Oncologie, Cardiovasculaire geneeskunde, Endoscopie en Transmurale geneeskunde.

Plaats een reactie