Jeroen Bosch Ziekenhuis en ziekenhuis Bernhoven organiseren landelijk Q-koorts symposium in Den Bosc

Op 5 november a.s. organiseren het Jeroen Bosch Ziekenhuis en ziekenhuis Bernhoven een symposium over Q-koorts in de Verkadefabriek te ’s-Hertogenbosch. Microbiologen, intensivisten en longartsen uit het hele land zullen naar Den Bosch komen om het symposium bij te wonen. Daarnaast zullen huisartsen uit de regio aanwezig zijn. De sprekers zijn afkomstig van diverse ziekenhuizen, van de GGD, vanuit de veterinaire sector en van het RIVM. Aanleiding om het symposium te organiseren, zijn de vele vragen die het laboratorium voor Medische Microbiologie vanuit het hele land krijgt. De behoefte aan informatie over de ziekte is groot. Vragen over de diagnostiek, de behandeling, de chronische Q-koorts en over Q-koorts bij zwangeren worden het meest gesteld. Tijdens het symposium wordt op al deze vragen ingegaan.

Onderzoek
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft samen met het RIVM en het Universitair Medisch Centrum Utrecht een verzoek ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport om onderzoek te mogen doen naar de meest optimale behandeling. Minister Klink gaf tijdens een werkbezoek aan het ziekenhuis aan het van belang te vinden dat een dergelijk onderzoek wordt verricht. Tijdens het symposium zal ook op de behandeling worden ingegaan.

(Chronische) Q-koorts
Q-koorts is een infectieziekte met klachten die lijken op griep. De koorts kan in sommige gevallen leiden tot longontsteking. De meeste mensen met Q-koorts hebben geen klachten of een mild griepachtig ziektebeeld en kunnen met antibiotica worden behandeld. Bij sommige patiënten ontwikkelt de Q-koorts zich tot een chronische variant. Patiënten met chronische Q-koorts hebben ernstigere klachten, meestal aandoeningen aan het hart. Chronische Q-koorts is niet te verwarren met acute Q-koorts of patiënten met chronische vermoeidheid. Huisartsen kunnen bij patiënten laten nagaan of er mogelijk sprake is van chronische Q-koorts.

Toename Q-koorts
Het aantal Q-koorts patiënten in Noord-Brabant neemt toe. Bij meer dan 2000 mensen is dit jaar in Nederland Q-koorts vastgesteld. Tachtig procent is hiervan afkomstig uit Brabant. Tot op heden zijn in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 2009 ongeveer 1250 patiënten vastgesteld met acute Q-koorts en meerdere patiënten met chronische Q-koorts.

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een groot ziekenhuis op meerdere locaties in de regio ’s-Hertogenbosch en de Bommelerwaard. Sinds 1274 kent de regio een gastvrij ziekenhuis waar persoonlijke aandacht voor de patiënt, kwaliteit en innovatie belangrijk zijn. Het ziekenhuis betrekt in 2011 een nieuw gebouw en wil dan het meest patiëntgerichte ziekenhuis in Nederland zijn. Met ruim 240 medisch specialisten verdeeld over 29 specialismen is het Jeroen Bosch Ziekenhuis een topklinisch centrum voor acute en specialistische zorg. Als opleidingsziekenhuis levert het een belangrijke bijdrage aan de opleiding van artsen en verpleegkundigen in Nederland. Speerpunten in de zorg zijn onder andere Oncologie, Minimaal invasieve chirurgie, Moleculaire Diagnostiek en Interventiecardiologie.

Plaats een reactie