Jeroen Bosch Ziekenhuis beëindigt samenwerking met Alert

0
887

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft besloten niet verder te gaan met het Portugese bedrijf Alert. Dit bedrijf ontwikkelde voor het ziekenhuis een elektronisch patiëntendossier (EPD) en een zorglogistiek systeem. Het ziekenhuis koos in 2008 voor het bedrijf omdat het een modern, toekomstgericht product kon ontwikkelen dat paste bij de ambitie van het JBZ om papiervrij te werken. In de afgelopen jaren is veel energie gestoken in het ontwikkelen van het product. Door de opgelopen vertraging en forse verschillen over de verdere aanpak van implementatie heeft het JBZ moeten concluderen dat de randvoorwaarden voor een succesvolle voortzetting niet meer aanwezig zijn.

Het product van het bedrijf Alert diende de afgelopen jaren ingrijpend aangepast en uitgebreid te worden om te kunnen voldoen aan de werkwijzen binnen de Nederlandse ziekenhuizen en aan de Nederlandse wet & regelgeving. Aanvankelijk was het de bedoeling dat één en ander afgerond zou zijn voor de verhuizing van het ziekenhuis naar de nieuwbouw. Dit bleek echter niet haalbaar. Uit de eerste functionele testresultaten bleek dat het product nog niet geschikt was om te implementeren. Mede hierdoor heeft de implementatie grote vertraging opgelopen. Pogingen om het project weer vlot te trekken bleven zonder resultaat, waardoor het JBZ na zorgvuldige analyse uiteindelijk heeft vastgesteld dat het vertrouwen in het product en de leverancier niet meer aanwezig zijn.

Vertraging in bereiken ambitie
Het beëindigen van de samenwerking met het bedrijf Alert betekent een forse tegenslag in het verwezenlijken van de ambitie van het JBZ om papiervrij te werken. Het concept voor het nieuwe ziekenhuis is gebaseerd op een papiervrij systeem. De ambitie van het JBZ was om in 2011 het nieuwe ziekenhuis te betreden met een operationeel zijnde applicatie die en de zorgprocessen ondersteunt en bijdraagt aan een papiervrije situatie. Met de keuze van Alert, verwachtte het Jeroen Bosch Ziekenhuis de ambities waar te kunnen maken. Zeker gezien de gewekte verwachtingen en de getoonde inzet van alle betrokkenen.

Vervolgstappen
Voor de korte termijn betekent het beëindigen van de samenwerking met Alert dat het ziekenhuis doorgaat met de bestaande informatiesystemen, die de zorglogistieke processen ondersteunen. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis maakt op dit moment plannen voor knelpunten in de ondersteuning daar waar oplossing noodzakelijk is. Het gaat hier met name om de polikliniek processen. Tevens wordt een vervolgaanpak voorbereid ter beantwoording van de vraag hoe nu om te gaan met de verdere ontwikkeling van een elektronisch patiëntendossier en een zorglogistiek systeem.

Samenwerking met huisartsen
Het stoppen met Alert heeft geen invloed op de huidige systemen waar huisartsen gebruik van maken voor inzage, aanvragen van onderzoeken en verkrijgen van onderzoeksresultaten en de mogelijkheid digitaal te verwijzen. Op jaarbasis worden ongeveer 500.000 elektronische berichten tussen het JBZ en de huisartsen gecommuniceerd. Het betreft brieven van medisch specialisten aan huisartsen over de behandeling van patiënten en berichten over onderzoeksuitslagen. Naar tevredenheid van de huisartsen blijven wij dit doen. Vandaag om 16:00 uur gaat ZorgDomein de lucht in. De applicatie van ZorgDomein geeft huisartsen inzicht in het huidige zorgaanbod en de wachttijden. De komende periode gaan wij met behulp van ZorgDomein met de huisartsen verwijsafspraken maken om de samenwerking tussen huisartsen en het ziekenhuis verder te optimaliseren.