Je stemming is van grote invloed op je beoordeling van mensen en objecten

Onze stemming heeft invloed op de manier waarop we de wereld om ons heen waarnemen en beoordelen, stelt promovenda Yana Avramova. Als we positief gestemd zijn, zien we mensen en zaken in hun context. Maar als we verdrietig zijn, concentreren we ons op het object zelf.

Die positieve of negatieve stemming waarin we verkeren beïnvloedt sterk de soort informatie die ons bereikt (zowel van de externe omgeving, als onze eigen manier van zien). Daardoor nemen we bepaalde aspecten van die informatie waar, verwerken die en bepalen we uiteindelijk ons oordeel. Een positieve stemming verbreedt perceptie en aandacht, terwijl een negatieve stemming het aandachtsveld versmalt en beperkt tot een locale focus.

Stemming werkt als een spotlight, stelt Avramova: een positieve stemming verbreedt het licht van de schijnwerper waardoor we veel kunnen waarnemen. Maar negatieve gevoelens zorgen slechts voor een concentratie van de lichtbundel op een beperkt gebied.
In een negatieve stemming bijvoorbeeld let je bij de beoordeling van een product niet op de prijzen en kwaliteit van alternatieve producten op de plank in de supermark. In het geval van beoordeling van fouten van mensen, ben je minder geneigd de schuld bij hen te leggen en meer naar omgevingsfactoren te kijken, als je in een positieve stemming bent.

Hoewel er veel onderzoek is gedaan naar stemming toont Avramova aan de hand van experimenteel onderzoek voor het eerst aan hoe stemming zich verhoudt tot de omgeving en onze aandacht en oordeel daardoor beïnvloed wordt.

Yana Avramova (1981, Bulgarije) behaalde haar BA in psychologie in Sofia University St. Kliment Ohridski in Sofia, Bulgarije. Haar MSc. in sociale psychologie verkreeg zij aan de Universiteit van Groningen.Zij is nu werkzaam bij de afdeling Sociale Psychologie van de Universiteit van Tilburg.

Plaats een reactie