Jarig Milieudefensie blikt vooruit

Vandaag (29-12-2010) verloopt de houdbaarheidsdatum van het Actieplan Nederland Duurzaam. In dit rapport uit 1992 liet Milieudefensie zien dat het voor alle mensen op de wereld mogelijk is een prettig leven te leiden zonder dat dit ten koste gaat van toekomstige generaties. Hoewel sindsdien veel is bereikt, is de boodschap van het actieplan nog even actueel. Een duurzame en sociale samenleving moet, en kán. Over de vraag hóe, wil Milieudefensie bij de viering van haar 40-jarig bestaan in 2011 in gesprek met alle partijen die een rol kunnen spelen. Overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, en de burger/consument. Op 27 mei organiseert Milieudefensie een congres om een platform te bieden aan deze discussie.

Milieudefensie werd in 1971 opgericht naar aanleiding van het rapport De grenzen aan de groei van de Club van Rome. Dat voorspelde een einde aan de economische groei doordat de westerse levensstijl tot een tekort aan grondstoffen zou leiden. Een groep verontruste wetenschappers nam in Nederland onder de naam Milieudefensie het voortouw om hier iets aan te doen.

In de jaren zeventig streed Milieudefensie om een schone Rijn en werd de volledige afsluiting van de Oosterschelde tegen gehouden. De jaren tachtig brachten onder meer een succesvolle campagne tegen CFK’s, die de ozonlaag aantasten. In de jaren negentig werd het keurmerk voor duurzaam hout FSC opgericht, werd het Bulderbos synoniem voor milieuproblemen door Schiphol en dwong Milieudefensie Philips apparaten te recyclen. De afgelopen tien jaar heeft Milieudefensie zich met succes tegen de verrommeling van het landschap gekeerd en werden producenten als Hak bewogen om met biologische producten te komen.

Milieudefensie zal problemen met het milieu en de leefomgeving op de agenda blijven zetten. Meer dan in het verleden wil de vereniging laten zien hoe deze kwesties verbonden zijn aan sociale problemen wereldwijd die samen de Nederlandse en globale economie ondermijnen. Zo leidt de massale boskap in zuidelijke gebieden tot enorme CO2-uitstoot en de verdrijving van boeren naar stedelijke sloppenwijken. Het product van die boskap, naast het hout vooral grote hoeveelheden soja dat als veevoer naar Nederland wordt geëxporteerd, leidt hier door middel van de vee-industrie tot verzuring van de bodem, aantasting van het landschap en grote risico’s voor de volksgezondheid. Daarnaast werkt Milieudefensie samen met haar achterban aan een gezonde voedselproductie en duurzame mobiliteit.

Als aanzet voor de conferentie op 27 mei zal Down to Earth, het redactioneel onafhankelijke magazine van Milieudefensie, in april een themanummer brengen over het verleden, heden en de toekomst van de milieubeweging in Nederland en Milieudefensie in het bijzonder.

1 gedachte over “Jarig Milieudefensie blikt vooruit”

 1. “Zo leidt de massale boskap in zuidelijke gebieden tot enorme CO2-uitstoot” schrijft u.
  En afdeling Nijmegen van Milieudefensie ondersteunt echter grootschalige boskap in Nederland. In Nederland wordt verhoudingsgewijs evenveel bos gekapt als in de door u genoemde gebieden.
  Wat in andere landen niet mag, moet in Nederland!!
  Ik zou graag zien dat MD zich ook in Nederland voor natuurbehoud zou inzetten. Dus niet wensnatuur creëren, maar de natuur de ruimte geven zich te laten ontwikkelen.
  zie http://www.redonsbos.nl

  Beantwoorden

Plaats een reactie