Japan wil Nederlandse kijk op mensen met een handicap

0
658

Bij Paul de Leeuw treden mensen op met een verstandelijke beperking. Een andere programmamaker toont beelden over de verkiezing van de mooiste vrouw met een handicap: de mis(s)verkiezing. De Wereld Draait Door vertoonde een soap met in de hoofdrol mensen met een verstandelijke beperking. En een gehandicapte quizmaster is nadrukkelijk aanwezig bij RTL. Kortom, de Nederlandse televisie toont mensen met een handicap op een opgewekte manier.

Dat is niet het geval in Japan. Daar verschijnen serieuze Tv-documentaires over sombere mensen met een handicap. Ze worden gepresenteerd als een maatschappelijk probleem. Dit verschil met Nederland leidde ertoe, dat de afgelopen week een Japanse Tv-ploeg Hilversum bezocht, programmamakers interviewde en talloze opnamen kopieerden.

De ploeg interviewde ondergetekende op dinsdag 6 september over de gehandicaptenzorg alhier. Ik vertelde over de extramurale revalidatie, de beschermende en beschutte woonvormen, de thuiszorg en over de goede financiële toegankelijkheid van deze voorzieningen. De interviewster verbaasde zich erover. Want in Japan verblijven mensen met een beperking teruggetrokken binnen de familie of in grote instituten. Ik verwacht over enige tijd de Japanse reportage over Nederlandse mensen met een handicap te ontvangen.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.