Jan Willem Erisman nieuwe directeur Louis Bolk Instituut

Jan Willem Erisman is aangetreden als nieuwe directeur van het Louis Bolk Instituut. Hiermee komt een einde aan de interim-opdracht van Bendert Gijzel, die de organisatie van 2010 tot begin 2012 op energieke wijze geleid en verder geprofessionaliseerd heeft. Erisman was eerder werkzaam bij het ECN en RIVM.

Over Jan Willem Erisman
Erisman (1961) is 15 jaar werkzaam geweest bij het Energieonderzoekcentrum Nederland (ECN). In zijn meest recente functie werkte hij als unitmanager Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar Integrale Stikstofstudies aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (faculteit Aardwetenschappen). Erisman combineert zijn leerstoel (1 dag p/w) met het leiden van het Louis Bolk Instituut.

Duurzame voedsel- en energievoorziening cruciaal
Al van jongs af aan was Erisman geïnteresseerd in oplossingen voor grootschalige milieuproblemen. Dat was voor hem de reden om zich te specialiseren in de ammoniakproblematiek, de verzuringsproblematiek en later in de problemen rond stikstof in relatie tot voedselproductie en energiegebruik. “Ik vind het cruciaal dat we mondiaal aan duurzame oplossingen voor energie en voedsel werken. Dat ik dat nu direct kan stimuleren vanuit een organisatie die al meer dan 35 jaar oplossingen voor duurzame landbouw, voeding en gezondheid biedt, is een prachtige kans.”

Plaats een reactie