Jan Rensen lanceert webportal voor Health Games

Jan Rensen, wethouder Economie van de gemeente Hilversum, lanceerde op 18 november tijdens Game in the City in Amersfoort de website voor Health Games. De gamesindustrie kent de laatste jaren een enorme vlucht.

Hier profiteert de gezondheidszorg ook van, omdat met Health Games efficiency en vooruitgang gerealiseerd kan worden. ‘Er was echter nog geen website waar alle Health Games overzichtelijk werden gepresenteerd. Daarom hebben iZovator, Syntens en HKU dit initiatief gerealiseerd’ zegt Jan Rensen.

Health Games zijn niet alleen goed voor de gezondheid en mentale fitheid. Het draagt er onder andere ook aan bij dat met de beschikbare medewerkers in de zorg er meer patiënten kunnen worden geholpen. Op www.izovator-healthgames.nl vindt u per thema voorbeelden van Health Games. Deze zijn onderverdeeld in:

• games die betrekking hebben op het voorkómen van lichamelijke en psychische klachten (preventief)
• games met een therapeutische werking, bijvoorbeeld pijnbestrijding
• games die gebruikt worden om iemands vaardigheden of competenties te meten (assessment)
• games die beogen iemand iets te leren, bijvoorbeeld het innemen van medicijnen (overdracht)

Daarnaast vindt u er enkele zinvolle toepassingen uit de gamesindustrie die gebruikt kunnen worden voor de algemene gezondheidszorg en vice versa.

Het Gewest Gooi- en Vechtstreek ziet het belang in van gaming in de zorg en wil zich daarom op dit vlak ontwikkelen als het gebied in Nederland voor deze nieuwe bedrijvigheid. Met Health Gaming worden alle gaming applicaties op het gebied van de zorg bedoeld: van preventieve processen, tot behandeling en revalidatie.

VIP-tour
Op 18 november werd tijdens Game in the City bovendien door iZovator in samenwerking met Syntens en HKU een VIP-tour georganiseerd voor genodigden in de zorg. Na een inleiding over het belang van Health Games en de voordelen hiervan voor gebruikers en medewerkers presenteerde Jeroen van Mastrigt, lector Hogeschool voor de Kunsten Utrecht te Hilversum, diverse onderzoeksresultaten over Health Games. Afsluitend kregen de VIP’s een tour langs de diverse bedrijven op de marktplaats. Zij presenteerden prachtige toegepaste games voor dagelijks gebruik in de zorg.

Plaats een reactie