Jaarrapportage Mantelzorglijn: Zorgen, onrust, boosheid over financien

Uit de Jaarrapportage 2011 van de Mantelzorglijn van Mezzo blijkt dat 30% van de ruim 6.000 binnengekomen vragen gaan over de financiën van mantelzorgers. Vooral over de financiële vergoeding voor mantelzorgers – het mantelzorgcompliment – lopen de gemoederen bij de achterban van Mezzo hoog op.

Ook de vragen over wet- en regelgeving (11%) en over de indicatiestelling AWBZ en WMO (ruim 5%) hebben vaak financiële consequenties. Mezzo constateert dat het grote aantal financiële vragen niet nieuw is. De inkomenspositie van mantelzorgers staat al langer onder druk doordat mantelzorgers als gevolg van mantelzorgtaken vaak minder gaan werken of zelfs stoppen met werken.

Verschil te opzichte van voorgaande jaren
In vergelijking tot voorgaande jaren constateerde de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg in 2011:
– Veel meer onrust door onduidelijkheden nav aangekondigde bezuinigingen.
Het kabinet voerde een stapeling van financiële regelingen in, die het zorgen voor elkaar juist frustreert, in plaats van bemoedigt.
– Boosheid over het mantelzorgcompliment
Mantelzorgers met de zwaarste zorgtaken komen niet in aanmerking voor het bedrag van 200,- euro waarmee de overheid haar waardering voor het belangrijke werk van mantelzorgers wil laten blijken.

Juist de zwaarbelaste mantelzorgers lopen erkenning mis
De verontwaardiging bij mantelzorgers over het mantelzorgcompliment is een opvallende uitschieter. Mantelzorgers die iemand thuis verzorgen terwijl de zorgvrager in aanmerking komt voor zorg vanuit een instelling, ontvangen namelijk geen compliment. Een naaste thuis verzorgen kan een bewuste keuze zijn, maar ook wanneer de zorgvrager op een wachtlijst staat voor een instelling loopt de mantelzorger het compliment mis. Juist voor deze groep zwaar belaste mantelzorgers blijft het compliment dus uit, terwijl zij de staat de hoge kosten van verblijf in een instelling besparen. De boosheid richt zich in de meeste gevallen niet op het mislopen van de 200,- euro, maar op het uitblijven van de (h)erkenning van het goede werk dat mantelzorgers verrichten.

Mantelzorglijn
Bij de Mantelzorglijn komen de vragen telefonisch of per mail binnen. De meeste worden direct beantwoord. Bij ingewikkelde en meer juridische vragen wordt de Sociaal-Juridische Dienstverlening en de Servicedesk van Mezzo ingeschakeld. De Mantelzorglijn is digitaal en op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur telefonisch bereikbaar op het nummer 0900- 20 20 496 of via mantelzorglijn@mezzo.nl.

Plaats een reactie