Jaarplan rijksinspecties ziekenhuizen 2011

Er zijn 5 rijksinspecties actief die toezicht houden op verschillende aspecten in de ziekenhuizen. Naast de IGZ zijn dit de Inspectie Verkeer en Waterstaat, de Voedsel en Warenautoriteit, de VROM-inspectie en de Arbeidsinspectie. De IGZ is frontoffice voor de ziekenhuizen. Ziekenhuizen kunnen met vragen over alle inspecties terecht bij de IGZ.

De rijksinspecties ontwikkelen een gezamenlijke risicoanalyse. De inspecties streven ernaar om in de toekomst te werken met een set van risico’s voor alle betrokken rijksinspecties. De toezichtactiviteiten van de inspecties voor komend jaar staan in het jaarplan rijksinspecties ziekenhuizen 2011.

Plaats een reactie