Jaarlijks worden drie miljoen tbc-patiënten gemist

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt woensdag 23 oktober 2013 in haar rapport ‘2013 Global TB Control Report Update’ dat er mondiaal aanzienlijke vooruitgang is bij de bestrijding van deze ziekte die jaarlijks nog 1,3 miljoen mensenlevens eist.

Kitty van Weezenbeek, Algemeen Directeur KNCV TuberculosefondsDr. Kitty van Weezenbeek, Algemeen Directeur van KNCV Tuberculosefonds. Fotocredits: IS Vormgeving.

Tegelijkertijd signaleert de WHO dat 3 miljoen mensen met tuberculose (tbc) geen toegang hebben tot adequate zorg en dat resistente tbc een bedreiging voor de volksgezondheid vormt. Het rapport is gebaseerd op gegevens van bijna 200 landen.

Tuberculose neemt af, maar niet snel genoeg
De WHO constateert dat het aantal nieuwe patiënten met tuberculose wereldwijd blijft dalen, maar dat het tempo van de daling met slechts 2 procent te laag is. Daardoor zullen zoals het er nu naar uitziet slechts 11 van de 22 landen met de hoogste tbc-cijfers de Milleniumdoelen halen. De WHO-cijfers tonen aan dat de sterftedaling wel volgens plan verloopt: het aantal mensen met tbc dat overlijdt is sinds 1990 met 45 procent afgenomen. Daarmee komt dat specifieke Millenniumdoel wel binnen handbereik. Het is echter zorgwekkend dat de diagnostiek en behandeling van multiresistente tuberculose (MDR-tbc) ver achter blijft bij de gestelde doelen waardoor deze moeilijk te behandelen variant zich verspreidt.

Tuberculose: Stefan’s verhaal

Op een keerpunt in de tbc-bestrijding
De WHO doet een aantal concrete voorstellen om de diagnostiek en behandeling van tuberculose wereldwijd te versterken. Daarbij betreft het zowel de opschaling van nieuwe technische interventies als de financiële ondersteuning van de bestrijding. Op jaarbasis is $ 7-8 miljard nodig voor een compleet pakket aan maatregelen.

De WHO doelt daarbij vooral op de zorg voor patiënten met zowel tuberculose als hiv; toegang tot zorg voor patiënten met multiresistente tbc (MDR-tbc); en aangepaste programma’s voor kwetsbare groeperingen zoals migranten, ouderen en verslaafden. De WHO wijst in dit verband op de invoering van nieuwe diagnostische technieken, medicijnen en gerelateerde bestrijdingsstrategieën.

Kitty van Weezenbeek, Algemeen Directeur van KNCV Tuberculosefonds, dat in 34 landen actief is:

“We staan op een keerpunt in de bestrijding: innovatie op het gebied van diagnostiek en behandeling hebben de potentie om de eeuwen durende strijd tegen tuberculose eindelijk in ons voordeel te beslissen. Het is bemoedigend dat landen, beleidsmakers, donoren, het bedrijfsleven en technische partners zoals KNCV Tuberculosefonds intensief samenwerken om een doorbraak te bewerkstelligen. Aan ons de taak om te zorgen dat de beschikbare technische en financiele middelen op de meest effectieve en efficiente manier worden ingezet.

KNCV Tuberculosefonds assisteert landen met de introductie en opschaling van nieuwe technieken en innovatieve interventies. De tijd om MDR-tbc te diagnosticeren is teruggebracht van 8-12 weken naar slechts twee uur. Met de nieuwe GeneXpert[i] techniek kan dat nu in eenvoudige laboratoria, veel dichter bij de patiënten. Een fantastische doorbraak, maar we moeten wel zorgen dat die patiënten ook behandeld kunnen worden.

En daar ligt de volgende uitdaging. Het heeft 50 jaar geduurd voordat er recent weer een nieuw tbc-medicijn werd goedgekeurd. KNCV Tuberculosefonds zet zich in voor een verantwoorde introductie van dit medicijn voor de behandeling van resistente tbc. We moeten kost wat kost resistentie ontwikkeling tegen deze nieuwe medicijnen voorkomen. Anders staan we straks met lege handen om tbc te genezen en te bestrijden.

Zeker zo belangrijk is een geïntegreerde aanpak van tbc/hiv co-infectie in alle landen die wij ondersteunen, zodat we optimale zorg kunnen leveren: twee ziekten, één patiënt, één loket! En een veel grotere betrokkenheid van de gemeenschappen waarin wij werken!

Voor specifieke risicogroepen worden strategieën ontwikkeld en behandelmethoden ontwikkeld die passen bij de leefomstandigheden van deze kwetsbare groepen. Een migrant behoeft nu eenmaal een ander vangnet dan een ‘oude van dagen’ op het platteland.”

Uit het WHO-rapport Global Tuberculosis Report 2013:

1. Jaarlijks drie miljoen gemiste tbc-patiënten opsporen. Ongeveer 3 miljoen mensen die wereldwijd tuberculose ontwikkelden in 2012 werden niet door de nationale registers vastgelegd. Er zijn dringend maatregelen nodig om te zorgen dat alle tbc-patiënten worden bereikt en de juiste behandeling krijgen, en dat de gegevens van niet-gemelde behandelingen door ziekenhuizen en de private zorg systematisch worden verzameld.

2. Multiresistente tuberculose is een crisis voor de volksgezondheid. Landen met een hoge mate van multiresistente tuberculose hebben dringend behoefte aan verbeterde diagnostische capaciteit gepaard met hoge kwaliteit van medicijnen en effectieve behandel- en zorgcapaciteit. Dit vergt politieke wil, daadkrachtige leiderschap en betere onderlinge samenwerking.

3. Aanpak versnellen van tuberculose en hiv. Het is van de hoogste prioriteit om te zorgen dat alle hiv-geïnfecteerde tbc-patiënten versneld worden behandeld met virusremmers. Een tweede prioriteit is uitbreiding van preventieve tbc-behandeling van mensen met een hiv-infectie.

4. Hogere bijdragen nodig om alle financieringstekorten te dichten. De WHO berekent dat er jaarlijks 5.13 en 5.86 miljard euro nodig (US$ 7–8 billion) is voor een volledige aanpak van de tbc-epidemie (exclusief de kosten voor onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe bestrijdingsmethoden) in arme en midden-inkomenslanden. Het huidige financieringstekort (inclusief voor de Global Fund) is jaarlijks 1,5 miljard euro (US$ 2 billion). De gemaakte vooruitgang in de strijd tegen tuberculose is nog pril en zonder adequate financiering kan er terugval ontstaan.

5. Versnelde invoer van innovaties. Technische en beleidsmatige vernieuwingen voor een verbeterde diagnostiek, behandeling en preventie van alle vormen van tuberculose moeten versneld worden ingevoerd. Dit kan door het landenspecifiek aanpassen van toegepast onderzoek en de verwerking van onderzoeksresultaten in beleid en praktijk.

Meer informatie
http://www.tuberculose.nl
http://www.stoptbc.nl
https://twitter.com/StopTBC

Plaats een reactie