Jaarbeeld IGZ 2010

Het Jaarbeeld 2010 geeft een overzicht van de activiteiten van de IGZ vorig jaar. Veel van die activiteiten zijn uitgebreid in het nieuws geweest, andere niet. De inspectie werkt immers niet alleen voor, maar ook achter de schermen.

Zo onderhoudt de inspectie nauwe contacten met de koepels in de zorg en de wetenschappelijke verenigingen opdat deze normen voor kwaliteit en veiligheid formuleren. Zo ook maakt van oudsher het reageren op meldingen over niet-verantwoorde zorg een groot deel uit van het werk van de IGZ. Dat zal ook zeker zo blijven. Tegelijkertijd verandert de manier van werken en krijgt de ontwikkeling naar een proactieve toezichthouder steeds meer vorm en inhoud.

Op basis van risico’s die de inspectie voorziet, gaat zij proactief aan de slag om betrokkenen te stimuleren die risico’s terug te dringen. Zo houdt de inspectie niet alleen toezicht op naleving, maar draagt zij ook al in een eerder stadium bij aan verantwoorde zorg.

Het jaarbeeld is opgebouwd aan de hand van prioriteiten uit het meerjarenbeleidsplan 2008 – 2011: ‘Voor gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg’, namelijk kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid, preventie, transparantie en kwetsbare groepen.

Daarnaast besteedt het jaarbeeld aandacht aan de interne organisatie, de effecten van toezicht en de komst van het nieuwe regeerakkoord. Tot slot bevat het jaarbeeld cijfers over de productie van de IGZ. Zo zijn er in 2010 bijvoorbeeld bijna 6.500 meldingen afgehandeld, bracht de IGZ circa 1.400 adviezen uit, onder andere over medische producten en liepen er 30 tuchtzaken die de inspectie heeft aangespannen.

Plaats een reactie