“De verslavingszorg voorbij”

Dit boek is geschreven naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van Bouman GGZ, een grote GGZ-instelling in Nederland die zich specifiek richt op verslavingspsychiatrie. Dr. Jaap van der Stel heeft een overzicht samengesteld van historische en actuele wetenschappelijke kennis. Allerlei facetten van verslaving en het denken over verslaving worden besproken.

Het boek bevat een uitgesproken visie: er is behoefte aan een psychosociale neurowetenschap van verslaving. Verslaving wordt hierbij gezien als een psychobiologisch verschijnsel, een verschijnsel dat betrekking heeft op de disfunctie van specifieke systemen in het brein. Maar ook de sociale en culturele context speelt hierbij een rol; een volledige verklaring van de ontwikkeling van verslavingsgedrag kan niet zonder kennis vanuit de sociale wetenschappen tot stand komen.

Onderwerpen die aan de orde komen:
– Historisch overzicht
– Sociaal werkers, psychologen en psychiaters
– Modern hersenonderzoek
– Biopsychosociale benadering
– Verslaving en vrije wil
– Erfelijkheid en farmacologie
– Evidence based medicine
– Comorbiditeit

Bedoeld voor professionals werkzaam in de GGZ en in het bijzonder in de verslavingszorg.

Dr. Jaap van der Stel is senior onderzoeker bij GGZ inGeest en lector geestelijke gezondheidszorg bij de Hogeschool Leiden. Hij is twee keer gepromoveerd en publiceert regelmatig over uiteenlopende onderwerpen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Auteur van Wat elke professional over verslaving moet weten, Canon verslaving (2007).

Boekgegevens
Auteur: Dr. Jaap van der Stel
Titel: De verslavingszorg voorbij
Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum
ISBN 978 90 313 8272 9

Boek bestellen: De verslavingszorg voorbij

Plaats een reactie