Ivo van Schaik: Neurologie in beweging

De neurologie is sterk in beweging: er is een enorme toename van kennis, diagnostische technieken en therapeutische mogelijkheden. Dit betekent een verschuiving van een beschouwend vak naar een steeds meer op therapie gericht vak.

Door de tijdsdruk waarmee een deel van deze therapieën gestart moet worden is de neurologie een acuut (be)handelend specialisme geworden. Daarnaast zijn neurologen in toenemende mate voor diagnostiek en therapie afhankelijk van andere specialismen en bevinden veel neurologische patiënten zich op een grensvlak tussen de neurologie en een ander specialisme. Dit alles heeft grote consequenties voor de organisatie van de neurologische zorg, de opleiding en het onderwijs.

De afdeling Neurologie in het AMC heeft een sterke traditie opgebouwd in klinisch, patiëntgebonden onderzoek. Dit onderzoek moet meer dan tevoren weer verbinding zoeken met preklinisch onderzoek, waarbij brandende klinische vragen wel leidend moeten blijven. In zijn oratie zal Ivo van Schaik stil staan bij al deze bewegingen.

Oratie Geneeskunde
– Prof. dr. I.N. van Schaik, hoogleraar Neurologie:
– Neurologie in Beweging
– Donderdag 3 februari 2011, 16:00 uur
– Locatie: Aula van de UvA, Singel 411, 1012 WN Amsterdam

Plaats een reactie