IVF in 2009: Meer zwangerschappen, minder tweelingen

In 2009 is het aantal ivf-baby’s opnieuw gegroeid, tot 4862. In dat jaar was één op de 38 nieuwe baby’s een ivf-kind. De doelmatigheid van de ivf-behandeling nam significant toe, met minder complicaties door meerlingen. Het aantal ivf-meerlingen nam namelijk verder af, van 13,5 procent in 2008 naar 10,8 procent in 2009. De bezuiniging, die de overheid de ivf-behandeling oplegt, is zo al deels gerealiseerd.

We leren van elkaar
Goed nieuws voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen: de slaagkans van de ivf/icsi-behandeling is behoorlijk toegenomen en bedraagt nu gemiddeld ruim 26 procent per cyclus (poging). De uiteindelijke kans op een kind is groter, omdat een volledige behandeling, indien nodig, uit meerdere cycli bestaat.

Volgens prof.dr. Jan Kremer, gynaecoloog bij het UMC St Radboud en één van de opstellers van de ivf-rapportage, is de toename van de kans op zwangerschap vooral te danken aan de betere resultaten, die behaald zijn met embryo’s die ingevroren bewaard zijn. Ook het kweekmedium waarin het embryo zich buiten de baarmoeder ontwikkelt, is verbeterd. ‘De ivf-centra wisselen onderling veel kennis en expertise uit,’ aldus Kremer. ‘Doordat we van elkaar leren worden we steeds beter.’

Eén embryo
Het aantal ivf-tweelingen bedroeg in 2009 10,8 procent en vertoont een duidelijk dalende tendens. Dat is verheugend, omdat de komst van een meerling vaak met complicaties gepaard gaat. Complicaties zijn belastend voor moeder en kind en jagen de gezondheidszorg op kosten. De belangrijkste oorzaak van het afnemende aantal meerlingen is, dat er steeds vaker één embryo in plaats van twee in de baarmoeder geplaatst wordt.

Kosten dalen
De minister van VWS, Edith Schippers, heeft aangekondigd dat er in de rijksbegroting van 2013 25 miljoen euro op de ivf-behandeling bezuinigd zal worden. Kremer: ‘Met deze cijfers zijn we nu al een eind op de goede weg. De doelmatigheid van de behandeling is groter geworden en door de afname van het aantal ivf-meerlingen dalen de kosten. Op deze manier hebben we nu al een deel van de opgelegde bezuiniging gerealiseerd.’

Plaats een reactie