IVF-baby even gezond als ‘gewone’ baby

0
809

Het aantal kinderen dat wordt geboren na hulp bij voortplanting, zoals in vitro fertilisatie (IVF; in de volksmond ‘reageerbuisbevruchting’), is het laatste decennium aanzienlijk gestegen.

Momenteel wordt zo’n 2-3% van Nederlandse kinderen geboren na hulp bij voortplanting. Promovenda Karin Middelburg onderzocht de neurologische, motorische en cognitieve ontwikkeling van kinderen geboren na IVF tot een leeftijd van 2 jaar. Ze vond geen nadelige effecten van ovariële hyperstimulatie (het toedienen van follikelstimulerend hormoon aan de moeder, zodat de kans op zwangerschap toeneemt) of de IVF-procedure op de neurologische ontwikkeling.

In sommige gevallen wordt voorafgaand aan IVF onderzoek verricht naar genetische afwijkingen in eicellen of embryo’s. Dit wordt preïmplantatie genetische screening (PGS) genoemd. Middelburg vond geen relatie tussen PGS en stoornissen in de mentale, psychomotorische en gedragsmatige uitkomst. Wel is de neurologische conditie van de kinderen geboren na IVF met PGS iets minder gunstig. Voordat de techniek op grote schaal wordt toegepast, moet de veiligheid nog wel grondig geëvalueerd worden, waarschuwt Middelburg.

Karin Middelburg (Assen, 1979) studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze verrichtte haar onderzoek aan het Instituut voor Ontwikkelingsneurologie van de afdeling Kindergeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en binnen onderzoeksschool BCN. Het onderzoek werd mede gefinancierd door ZonMW en de Cornelia Stichting. Middelburg is thans in opleiding tot gynaecoloog in het AMC.

Promotiegegevens
Promovendus: mw. K.J. Middelburg
Proefschrift: Neurodevelopmental outcome of children born following assisted reproductive technology
Promotor(s): prof.dr. M. Hadders-Algra, prof.dr. M.J. Henneman and prof.dr. A.F. Bos
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 28 september 2011, 16.15 uur
Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen