Ivabradine vermindert met meer dan 25 procent het risico op overlijden en ziekenhuisopname bij patiënten met chronisch hartfalen

Gisteren is een studie in het gezaghebbende The Lancet (1) gepubliceerd waarbij wordt aangetoond dat het toevoegen van het specifieke hartslagverlagende middel ivabradine (Procoralan) aan de standaardbehandeling het risico op overlijden en ziekenhuisopname bij hartfalen significant vermindert.2 De resultaten van de SHIFT-studie werden vandaag ook gepresenteerd op het Europese Cardiologie Congres (2) in Stockholm. Het is de grootste morbiditeits-/mortaliteitsstudie naar de behandelingen van chronisch hartfalen die ooit is verricht.

Bij de SHIFT-studie (Systolic HartFailure Treatment with the If Inhibitor Ivabradine Trial) waren meer dan 6.500 patiënten uit 37 landen betrokken met een matige tot ernstige vorm van hartfalen met een hartslag boven de 70 slagen per minuut. In Nederland waren 83 patiënten betrokken, gecoördineerd via het Universitair Medisch Centrum Groningen. Cardioloog, prof. dr. A.A. Voors was nationaal coördinator van de studie.
Patiënten werden gedurende gemiddeld 23 maanden gevolgd. De resultaten hebben aangetoond dat ivabradine cardiovasculair overlijden of ziekenhuisopname bij verslechtering van hartfalen vermindert met 18%. Het vermindert ook de kans op overlijden door hartfalen met meer dan een kwart (26%) en het risico van ziekenhuisopname in verband met een verslechtering van hartfalen met eenzelfde percentage (26%).

Deze voordelen werden al duidelijk na slechts drie maanden en ondanks het feit dat patiënten al behandeld werden volgens de aanbevolen richtlijnen (bètablokkers, ACE-remmers, diuretica of aldosteron antagonisten).

“Twintig jaar na de ACE-remmers en tien jaar na de bètablokkers, hebben we nu een levensreddend medicijn beschikbaar voor onze patiënten”, aldus Professor Michel Komajda, hoogleraar Cardiologie aan de Universiteit Pierre en Marie Curie en medevoorzitter van de Uitvoerende Commissie van de SHIFT-studie.

Chronisch Hartfalen
Chronisch hartfalen is een veel voorkomend en groeiend probleem waar 15 miljoen patiënten in Europa mee te maken krijgen.. In Nederland hebben zo’n 180.000 mensen last van hartfalen (bron: Nederlandse Hartstichting) Het vermindert de pompfunctie van het hart, waardoor het lichaam onvoldoende doorbloed wordt. Hartfalen wordt een steeds groter medisch en economisch probleem. Het is verantwoordelijk voor 10% van alle ziekenhuisopnames en de helft van de patiënten met hartfalen overlijdt binnen vier jaar.

De medevoorzitter van de SHIFT-studie, professor Karl Swedberg, hoofd van de afdeling Acute en Cardiovasculaire Geneeskunde aan de Universiteit van Göteborg, Zweden: “De SHIFT-studie heeft belangrijke gevolgen voor onze klinische praktijk. Het toont aan dat een hoge hartslag slecht is voor patiënten met hartfalen. We zouden daarom routinematig de hartslag van alle patiënten met hartfalen moeten meten en als dit boven de 70 slagen per minuut is, moet men overwegen om de hartslag te verlagen door middel van ivabradine, ongeacht de achtergrondbehandeling”.

De SHIFT-studie is tevens de eerste studie waarin specifiek wordt bevestigd dat het gebruik van ivabradine leidt tot een geïsoleerde verlaging van de hartslag waardoor het risico op overlijden of ziekenhuisopname in verband met hartfalen verminderd wordt. Deze uitkomst bevestigt dat de hartslag een belangrijke rol speelt in de progressie van de ziekte. De studie heeft ook bevestigd dat het middel een goed tolerantieprofiel heeft bij deze kwetsbare patiënten.

Ivabradine is een innovatieve behandeling die momenteel gebruikt wordt voor de behandeling van angina pectorispatiënten omdat het een verlichting geeft van de symptomen en myocardischemie en het risico op coronaire voorvallen vermindert. De SHIFT-studie heeft nu ook de prognostische voordelen aangetoond bij patiënten met chronisch hartfalen. Het middel is ontwikkeld door Servier and is geïndiceerd voor de behandeling van angina pectorisklachten. Het is het eerste middel uit de nieuwe therapeutische klasse die bekend staat als de selectieve en specifieke I-f remmers.

(1) Swedberg K, et al. Beneficial effects of ivabradine on outcomes in chronic heart failure. The Systolic Heart Failure Treatment with the If Inhibitor Ivabradine Trial (SHIFT).
Lancet. Online 29th August 2010
(2) 29th August 2010, Hotline 1, European Society of Cardiology Congress, Stockholm

Plaats een reactie