IVA onderzoekt werken in de nacht

De sociale partners zijn in de Cao Ziekenhuizen (2009-2011) overeengekomen dat de leeftijdsgrens voor ingang van de ontziebepaling voor nachtdiensten verschuift van 55 naar 57 jaar in 2011, tenzij er voor werkgevers en werknemers acceptabele maatregelen te bedenken zijn die handhaving van de 55 jaargrens toestaan. Het onderzoek naar mogelijke alternatieven voor verhoging van deze leeftijdsgrens wordt in het najaar van 2010 uitgevoerd door IVA Beleidsonderzoek en Advies, een onderzoeksinstituut gelieerd aan de Universiteit van Tilburg.

Dit vraagt om onderzoek naar de personele inzet in de nacht waarbij geïnventariseerd wordt wie er in de nacht werken, via welke diensten, hoe het dienstenrooster tot stand komt en hoe het werken in de nacht wordt beleefd. Daarbij wordt ook bekeken wat de gevolgen zijn van de afschaffing van de ontziebepaling t.a.v. het werken in de nacht via bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiediensten voor de inzet van werknemers van 55 jaar of ouder. Tot slot is een verkenning van alternatieve oplossingsrichtingen voor toetreding tot de nachtdienst van de groep 55 tot 57-jarige medewerkers gewenst.

IVA voert het onderzoek uit in twee stappen:
1. Een vragenlijstonderzoek door middel van een voor de branche representatieve steekproef: ziekenhuizen worden hiervoor benaderd met de vraag of zij een korte (online) vragenlijst willen verspreiden onder hun werknemers. De vragenlijst wordt daarnaast via de websites van de NVZ vereniging van ziekenhuizen, ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak, FBZ en NU’91 opengesteld voor alle medewerkers van ziekenhuizen. Hierover volgt nader bericht.

2. Een diepte-studie middels casussen: een aantal ziekenhuizen wordt benaderd voor deelname aan het onderzoek als casus. Dit betekent dat er binnen het ziekenhuis gesprekken worden gevoerd met planners/roosteraars, OR, P&O, een vertegenwoordiging van leidinggevenden en met medewerkers die nachtdiensten werken.

Mogelijk wordt uw instelling in de komende weken door IVA benaderd voor deelname aan het onderzoek. Uiteraard hopen wij op uw medewerking. Alle in het onderzoek verkregen informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Voor vragen over dit onderzoek of aanmelding als deelnemend ziekenhuis kunt u contact opnemen met mw. Beatriz Roman, projectleider bij IVA, via het telefoonnummer 013-46 68 466 of bij de NVZ met mw. Sabine Scheer via telefoonnummer 030-2739448.

Plaats een reactie