Italiaans kind meest voor griep naar de dokter, Nederlands kind het minst

In Italië gaat 9 tot 10% van de kinderen tussen 0 en 14 jaar naar een arts vanwege griep, in Spanje 2 tot 3 % en in Engeland en Nederland minder dan 1%, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL, het RIVM en andere deelnemers in EPIA in het European Journal of Pediatrics. Als kinderen in het ziekenhuis worden opgenomen, blijkt dat vaker vanwege een infectie met het respiratoir syncitieel virus te zijn, dan vanwege griep.

Van griep wordt ieder jaar 5 tot 15% van de bevolking ziek. Het merendeel gaat niet naar de huisarts maar herstelt thuis. Een flinke groep met een wat hardnekkiger griep bezoekt wel de huisarts en een kleiner aantal met ernstige symptomen wordt opgenomen in het ziekenhuis, een heel klein deel overlijdt zelfs aan de ziekte. Internationale onderzoekers die samenwerken in EPIA (European Paediatric Influenza Analysis Group) hebben het huisartsbezoek vanwege griep en respiratoir syncitieel virus (rsv) bij kinderen in kaart gebracht in vier Europese landen: Nederland, Engeland, Italië en Spanje.

Kinderen
Bij kinderen komt griep het meeste voor in de leeftijdsgroep van 0 tot 4 jaar, behalve in Spanje (5 tot 14 jaar). In een gemiddeld seizoen tussen 2002 en 2008 bezochten in Italië 9 tot 10% van de kinderen tussen 0 en 14 jaar een arts vanwege griep, in Spanje 2 tot 3 % en in Engeland en Nederland minder dan 1%. NIVEL-onderzoeker John Paget: “We hebben niet de indruk dat in Nederland en Engeland kinderen minder vaak ziek zijn, ze gaan daarvoor alleen minder snel naar de dokter.”

Ademhalingsmoeilijkheden

Bij de huisarts komen veel meer kinderen met griep dan met een rs-virusinfectie, waarvan de symptomen sterk lijken op griep en die ook meestal voorkomt in de winter. Uit onderzoek naar de opname van kinderen in ziekenhuizen blijkt echter, dat veel meer kinderen met een rs-virusinfectie in het ziekenhuis worden opgenomen dan met griep. Is een rs-virusinfectie ernstiger dan griep? Dat zit hem vooral in de symptomen, volgens John Paget. “Terwijl kinderen met griep vooral hoge koorts krijgen, hoesten, een zere keel hebben en spierpijn, krijgen kinderen en vooral zuigelingen met rs-virus ook ademhalingsmoeilijkheden. En als je kind het benauwd krijgt, ga je natuurlijk sneller naar het ziekenhuis.”

Plaats een reactie