ISO standaarden voor dierenwelzijn

Binnen ISO is een consultatie gestart voor de oprichting van een dierenwelzijnswerkgroep. De nationale standaardisatie-instituten, die samen ISO vormen, informeren momenteel bij hun achterban of men een ISO-werkgroep ondersteunt.

NEN Landbouw & Levensmiddelen legt contact met mogelijk geïnteresseerde partijen en wil graag feedback krijgen van verschillende Nederlandse organisaties.

De ISO-werkgroep komt voort uit de samenwerkingsovereenkomst tussen OIE (Office International des Epizooties ofwel de World Organisation for Animal Health) en ISO. Op basis van welzijnsindicatoren voor voedselproducerende dieren worden technische specificaties opgesteld.
Agrariërs, voedselproducenten en retailers krijgen zo de beschikking over een eenvormige set van specificaties voor dierenwelzijn. Zodra de werkgroep is gestart, moet er binnen één jaar een Technical Specification liggen.

Samenwerkingsdoelen
OIE en ISO willen samen onder meer aan de volgende doelen werken:

– Aanmoedigen van stakeholders in de voedselketen om te voldoen aan OIE dierenwelzijnsstandaarden in relatie tot internationale handel
– Stimuleren van overheden tot implementatie van OIE dierenwelzijnsstandaarden in relatie tot de internationale handel
– Promoten van internationale harmonisatie van welzijnsstandaarden voor dieren, waarvan de producten bestemd zijn voor menselijke consumptie.

Geef uw mening
Ook uw mening is belangrijk. Heeft u vragen over het starten van de werkgroep of wilt u hier aan deelnemen? Neem dan contact op met Rien Huige (telefoon 015 – 2 690 292, e-mail rien.huige@nen.nl) of Sophie More (telefoon 015 – 2 690 260, e-mail sophie.more@nen.nl).

Plaats een reactie