ISO en IDF bundelen krachten tegen melamine in melk

Twee jaar geleden werd melamine aangetroffen in melk, waardoor duizenden Chinese kinderen ziek werden. Naar aanleiding van deze crisis hebben International Standard Organization (ISO) en de internationale zuivelfederatie (IDF) een nieuwe testmethode ontwikkeld om de gehaltes aan melamine en cyanuraat in melk, poedermelk en babyvoeding te meten.

Om de markt in de toekomst te beschermen tegen het aanlengen van melk te beschermen, hebben ISO en IDF gezamenlijk een nieuwe testmethode ontwikkeld:

NPR-ISO/TS 15495 IDF/RM 230; 2010: Milk, milk products and infant formulae – guidelines for the quantitative determination of melamine and cyanuric acid by LC-MS/MS

Deze nieuwe norm bevat richtlijnen voor monstername, testprocedures, prestaties en voorbeelden.

Consumentenvertrouwen
“Dit lang verwachte document zal helpen het consumentenvertrouwen in de zuivelindustrie te versterken”, zegt Richard Doyle, IDF voorzitter. “Het zal de integriteit en veiligheid van onderzochte melk en afgeleide producten verzekeren. Melkveehouders, producenten en autoriteiten kunnen de methode gebruiken om verdere incidenten te voorkomen.”

Systematische aanpak
Het melamineschandaal in 2008 maakte de noodzaak voor een meer systematische aanpak voor de controle op eventuele vervalsingen van melk van toeleveranciers door de implementatie van geïntegreerde keten management duidelijk en de noodzaak robuustere procedures en systemen beschikbaar te hebben.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton Gerssen, afdeling Landbouw en levensmiddelen, telefoon (015) 2 690 310, e-mail ton.gerssen@nen.nl.

Plaats een reactie