Islamitische basisscholen starten met Lekker fit!

Het aantal allochtone kinderen met overgewicht ligt ruim boven het landelijk gemiddelde en neemt toe. Om deze ontwikkeling tegen te gaan, start op dinsdag 6 oktober a.s een pilot waarin de twee Islamitische basisscholen Ababil en de El Furkan in Schiedam gaan werken met het lesprogramma Lekker fit!. De feestelijke kick off van de pilot op dinsdag 6 oktober opent voor de kinderen met het Circus Rotje Knor. Daarna volgt de officiële opening met Paul Rosenmüller namens het Convenant Overgewicht. De kick off wordt afgesloten met een gezamenlijke gezonde lunch en diverse beweegactiviteiten in de klas.Grote afstand
Het overgrote merendeel van de van de in totaal meer dan 400leerlingen van de Ababil en de El Furkan hebben van origine een niet westerse afkomst. Vanwege de regionale functie van de scholen zijn de leerlingen uit zowel de wijk als uit andere wijken of plaatsen afkomstig. Door de grote afstand worden leerlingen vaak gebracht met de auto en hierdoor worden bewegingsmogelijkheden beperkt. Daarnaast blijkt uit cijfers van de gemeente Schiedam dat de sportdeelname van allochtonen op 62% ligt versus 74% bij de autochtonen.

Alle Islamitische basisscholen Lekker fit!
De pilot Lekker fit! wordt opgezet, uitgevoerd en geëvalueerd door Jump, het jeugdfonds van de Nederlandse Hartstichting en de ISBO, de Islamitische Scholen Besturen Organisatie. Het doel van de pilot is Lekker fit! op alle Islamitische basisscholen in Nederland te introduceren. Centraal in Lekker fit! staan de thema’s voeding, bewegen en het maken van gezonde keuzes.

Gezonde leefstijl
De twee Islamitische basisscholen Ababil en de El Furkan vinden het belangrijk dat leerlingen zich goed kunnen ontwikkelen. Een gezonde leefstijl hebben en in balans zijn is goed voor het kind. Deze visie is ook een verlengde van de islamitische grondslag die beide scholen hebben. De leerkrachten zijn daarom enthousiast om met de lessen van Lekker fit! te beginnen.

Over Lekker fit!
Lekker fit! is de lesmethode van Jump, het jeugdfonds van de Hartstichting en Noordhoff Uitgevers en gaat over gezond eten, bewegen en het maken van gezonde keuzes. Het bestaat uit een lessenreeks voor groep 1 tot en met groep 8 van het basisonderwijs. Lekker fit! gaat uit van een positieve boodschap: niet het onder- of overgewicht staat centraal, maar het fit zijn: bewegen is leuk en fit zijn is fijn! Jump streeft onder andere met Lekker fit! naar een hartgezonde jeugd in Nederland.

Plaats een reactie