Isala gaat langdurige samenwerking aan met BAM

Het technisch beheer en onderhoud van gebouwen, installaties en omliggende terreinen van de Isala klinieken in Zwolle worden voortaan uitgevoerd door BAM. Dit hebben beide organisaties bekrachtigd met de ondertekening van een contract voor langdurige samenwerking.

Marjanne Sint, voorzitter Raad van Bestuur Isala, en Jaap Hazeleger, directeur BAM Techniek.
Marjanne Sint, voorzitter Raad van Bestuur Isala, en Jaap Hazeleger, directeur BAM Techniek.
Isala heeft besloten deze werkzaamheden uit te besteden aan een externe partij, omdat de voortdurende ontwikkelingen op het gebied van technieken, wet- en regelgeving, concepten en veranderingen van klantwensen niet binnen een eigen beheerorganisatie te borgen zijn.

Daarnaast is een uitvoeringsorganisatie met veel verschillende aandachtsgebieden en beperkte bezetting kwetsbaar voor de continuïteit van dienstverlening, zeker wanneer bepaalde diensten 24/7 moeten worden geleverd. Met de uitbesteding aan BAM kan verantwoord invulling worden gegeven aan professionaliteit, continuïteit en ontwikkeling van deze dienstverlening.

De uitbesteding van technisch beheer en onderhoud behelst het onderbrengen van 27 betrokken medewerkers van Isala bij BAM. De medewerkers van Isala hebben een baan aangeboden gekregen bij BAM, waardoor de aanwezige kennis en kunde van deze medewerkers behouden blijft voor Isala. De samenwerking voorziet in een integrale aanpak door BAM Techniek en BAM Utiliteitsbouw, met een belangrijke regierol voor Isala Facilitair.

bam hoofdkantoor Bunnik

Het partnership tussen Isala en BAM kent zijn oorsprong in de excellente samenwerking tijdens de nieuwbouw van het Zwolse ziekenhuis. Goed opdrachtgeverschap en goed opdrachtnemerschap stonden daarin centraal, vervat in omgangsregels die BAM en Isala met elkaar ondertekenden. Dit vertrouwen is een belangrijke pijler onder de destijds gekozen contractvorm ‘engineer and build’. De contractvorm maakte dat het bouwconsortium D2B (BAM Utiliteitsbouw, BAM Techniek, Croon, Unica en Kropman) vroegtijdig aan tafel zat en in het voortraject invloed kon uitoefenen op het daadwerkelijke resultaat.

Vroeg aan tafel biedt tevens de mogelijkheid om de levensloop van het gebouw in ogenschouw te nemen bij onder andere de materiaalkeuzes. Dit terwijl de levensloop in de traditionele aanpak vrijwel altijd buiten beschouwing wordt gelaten. Gedurende de bouw heeft deze aanpak geresulteerd in vele voorstellen op het gebied van productkeuzes, waarbij het onderhoud in de toekomst gunstiger zal zijn. Een duurzame basis voor de continuïteit van het ziekenhuis, een voortzetting van het lange-termijn-partnership tussen Isala en BAM.

Plaats een reactie