Is recyling van menselijk weefsel acceptabel?

Geneesmiddelen met daarin menselijk materiaal komt steeds vaker voor. Hormoontherapieën en voorhuidcellen in wondpleisters en gezichtscrèmes zijn slechts enkele voorbeelden daarvan. Dat zegt schrijfster en ontwerpster Alissa van Asseldonk in het farmacotherapeutisch tijdschrift MFM. Van Asseldonk pleit voor een maatschappelijke discussie over wanneer het ‘recyclen’ van levend, menselijk weefsel in de medische wereld acceptabel is en wanneer niet.

Afscheidingsproducten of medisch afval vormen steeds vaker de basis voor producten tegen ziekte of ongemak. Maar regelgeving is onvoldoende, waardoor onduidelijk is van wie het weefsel is, wat er met het weefsel mag gebeuren en wie er winst mee mag maken. Dit komt omdat de kennis over en de mogelijkheden van het gebruiken van menselijk weefsel binnen de medische wereld niet bekend is bij een breed publiek. Van Asseldonk geeft in het artikel voorbeelden en pleit voor een debat over de grenzen en de regelgeving waarbinnen het recyclen van menselijk weefsel mogelijk is.

Voorhuid en moedermelk
Het doneren van organen, stamcellen en bloed is algemeen bekend. Minder bekend is dat driekwart van het bloedplasma dat uit gedoneerd bloed wordt gehaald, verwerkt wordt tot geneesmiddel. Maar Van Asseldonk noemt nog meer voorbeelden. Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om weefsel dat overblijft na een ingreep te hergebruiken, zoals het vruchtvlies en de voorhuid. Ook natuurlijke afscheidingsproducten zoals urine, ontlasting of moedermelk zijn een kostbare bron. Deze menselijke materialen worden steeds vaker bewerkt en hergebruikt, bijvoorbeeld voor gezichtscrèmes, botoxbehandelingen, de behandeling van acné en bij vruchtbaarheidsproblemen.

Meer informatie
Het volledige artikel van Alissa van Asseldonk is te lezen in het farmaceutische tijdschrift MFM van 15 maart 2013. Meer informatie staat op www.mfm-online.nl. Van Asseldonk is schrijfster van het boek Corpus Commodus, het levend menselijk lichaam als bron van materiaal. Zie www.alissavanasseldonk.nl.

Plaats een reactie