Is “Pura Natura” wel biologisch?

De biologische afzetmarkt trekt steeds nieuwe spelers en afzetorganisaties aan. Onder de vlag van PuraNatura worden biologische tomaten, komkommers en paprika’s niet langer in de grond geteeld, maar in natuurlijk substraat. Is dat het nieuwe biologische telen? En: hoe rekbaar zijn de regels?

Tijdens het PuraNatura symposium werd het teeltsysteem aan de toehoorders nader uitgelegd. Hieruit blijkt dat Pura Natura zoveel mogelijk volgens de regels vanuit de EU verordening teelt, maar de gewassen wortelen niet in de bodem. De bodem heeft plaatsgemaakt voor kokosmatten. Indien PuraNatura producten als ‘biologisch” worden aangemerkt, vrezen de huidige biologische glastuinders dat de prijzen onder druk komen te staan. Bovendien schaadt deze teeltwijze het imago van de gehele biologische sector.

IFOAM is de internationale organisatie die waakt over de principes van de biologische landbouw. Deze principes vormen doorgaans de achtergrond voor de wet- en regelgeving in verschillende landen. IFOAM onderscheidt vier basisprincipes: 1) gezondheid, 2) ecologie, 3) eerlijk, en 4) zorg.

Het ecologische principe gaat uit van levende ecologische systemen en kringlopen. Landbouw in ecologische systemen betekent voor landbouwgewassen dat wortels groeien in een levende bodem. Deze interpretatie wordt ook in Nederland gebruikt bij de beoordeling van teeltsystemen. Skal certificeert alleen glasgroenten die in de grond worden geteeld. Het werken vanuit deze basisprincipes, in samenwerking met de natuur, zal leiden tot een natuurlijk duurzaam systeem is de achterliggende gedachte.

Het verschil tussen de verschillende teeltsystemen ligt op het niveau van “open” versus “gesloten” teeltsystemen. Hoewel een gesloten systeem technisch duurzaam kan zijn, is de benadering anders dan het meer open biologische teeltsysteem.

In het technisch duurzame systeem wordt biologisch vooral geïnterpreteerd als een systeem waarin gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen zijn verboden en duurzaamheid technisch is ingevuld. Met behulp van sturingsmiddelen worden mineralen toegevoegd en plagen op biologische wijze onder controle gehouden. Op dit moment worden de PuraNatura producten wel als “organic” geteeld en verhandeld voor de Amerikaanse handel.

Tegenover het PuraNatura teeltsysteem staat een meer open en complexer biologisch teeltsysteem, waarbij de tuinder ondersteunende maatregelen neemt om het geheel weerbaar te maken.

Plaats een reactie