Is MRI na knieletsel wel zinvol?

Patiënten met aanhoudende knieklachten na een blessure of ongeluk krijgen steeds vaker een MRI. De vraag is of dit wel zinvol is. Onderzoekers van Erasmus MC in Rotterdam en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) willen die vraag beantwoorden met behulp van een grootschalig onderzoek. Zij ontvangen hiervoor een subsidie van ruim 600.000 euro van ZonMW.

“Huisartsen mogen sinds enige tijd zelf MRI-scans aanvragen. Dat gebeurt nu veel bij patiënten met knieklachten die zijn ontstaan na een blessure of een ongeluk. Het is op zich begrijpelijk dat dit gebeurt, omdat het deze patiënten wellicht het gevoel geeft dat de uitkomst van zo’n scan wat meer grip geeft op de behandeling van de knieklachten.

De toegevoegde waarde ervan op de behandeling is echter nooit bewezen, terwijl de kosten van dergelijke scans aanzienlijk zijn”, licht Pim Luijsterburg, epidemioloog van de afdeling Huisartsgeneeskunde van Erasmus MC, het onderzoek toe.

Mondige patiënten vragen steeds vaker om een MRI-scan om knieschade op te sporen. De huisarts vraagt deze scan aan in een regulier ziekenhuis of een commercieel onderzoekscentrum en verzekeraars vergoeden die nu meestal. Gezien de enorme stijging van de zorgkosten is het echter belangrijk om kritisch te kijken naar het nut van dergelijke MRI-scans.

Aan het onderzoek zullen ruim 500 patiënten tussen de 18 en 45 jaar mee gaan doen. Zij worden willekeurig in twee groepen verdeeld. De ene groep krijgt een MRI-scan van de knie, de andere niet. Na 3, 6, 9 en 12 maanden worden onder meer het dagelijks functioneren en de gemaakte zorgkosten gemeten.

LUMC-radioloog Monique Reijnierse: “We willen zo in kaart brengen in welke gevallen het wel en in welke gevallen het niet zinvol is om een MRI-scan te maken. Hiermee hopen we duidelijke richtlijnen voor de huisarts te kunnen opstellen. Patiënten voor wie dit eigenlijk niet zinvol zou zijn, hoeven dan niet langer onnodig een MRI-scan te ondergaan en de kosten zouden worden bespaard.”

Het onderzoek is een samenwerking tussen de afdelingen Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC (penvoerder/projectleider Pim Luijsterburg) en Radiologie van het LUMC (projectleider Monique Reijnierse).

Dit is een gezamenlijk bericht van het LUMC en het Erasmus MC.

Plaats een reactie