Is de jaarlijkse griepprik noodzakelijk?

Het inhoudelijke debat over nut en/of noodzaak van de jaarlijkse griepprik moet in alle openheid gevoerd worden. Wel is het van belang een goed onderscheid te maken tussen het wetenschappelijk debat en het ondermijnen van de integriteit van een individueel persoon en daarmee van zijn argumenten. Dat laat minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten in de beantwoording van Kamervragen over de rechtszaak die het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft aangespannen tegen een huisarts.

In de beantwoording geeft de minister aan dat een open debat past binnen de democratische samenleving. Door de onafhankelijkheid van de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) ter discussie te stellen worden zijn argumenten in dit debat als niet integer weggezet. Dat is schadelijk voor de kwaliteit van het debat en mogelijk voor het belang van de volksgezondheid, vindt de minister. De Nederlandse bevolking moet kunnen vertrouwen op de integriteit van de heer Coutinho en van het RIVM als gezaghebbend (overheids)instituut.