Is de hoeveelheid ontvangen moederzorg van invloed op het latere leven?

Vroege levenservaringen hebben een grote invloed op hoe we later in het leven functioneren. Studies hebben aangetoond dat verstoringen van de leefomgeving in de jeugd de kans op het ontwikkelen van allerlei aandoeningen in volwassenheid vergroten.

Met behulp van een model met ratten, waarbij wordt uitgegaan van een natuurlijke variatie in de hoeveelheid moederzorg die optreedt in een populatie, onderzocht Felisa van Hasselt wat het effect is van verschillen in ontvangen moederzorg op de karakteristieken van een dier later in zijn leven.

De hoeveelheid moederzorg verschilt niet alleen sterk tussen verschillende nesten, maar vertoont ook een behoorlijke variatie tussen individuele pups binnen elk nest. Deze individuele verschillen in moederzorg correleren direct met structurele en functionele parameters in de volwassen hippocampus, een hersengebied dat betrokken is bij leren en geheugen en dat erg gevoelig is voor stress. Ook de expressie van bepaalde genen die bij deze processen betrokken zijn lijkt gerelateerd te zijn aan de hoeveelheid ontvangen moederzorg.

Ten slotte bleek zowel speelgedrag als keuzegedrag, maar nauwelijks de prestatie in hippocampus-afhankelijke leertaken, samen te hangen met de hoeveelheid moederzorg die een dier vlak na de geboorte ontving. Voor sommige van bovenstaande parameters bleken de effecten op mannetjes en vrouwtjes verschillend.

Promotiegegevens
Promovendus: Mw. F.N. van Hasselt / Neurobiologie
Proefschrift: Individual differences in maternal care as a predictor for phenotypic variation later in life
Promotor: mw. prof. dr. M. Joëls
Datum: Dinsdag 5 april 2011, 14:00 uur
Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, 1012 EZ Amsterdam

Plaats een reactie