Inzicht in lokale gezondheid

De Vraag Aanbod Analyse Monitor waarmee zorgvraag en -aanbod in een postcodegebied, gemeente of regio zijn te berekenen, is geactualiseerd. Daarnaast is de zorgmonitor uitgebreid met nieuwe gegevens over de lokale gezondheid.

Met de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM) is per postcode, gemeente of regio de vraag te berekenen naar huisartsenzorg, farmaceutische zorg, fysiotherapeutische zorg, eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, oefentherapie, diëtetiek en verloskundige zorg. Daarnaast is met deze zorgmonitor op lokaal niveau de vraag naar zorg voor specifieke aandoeningen, bijvoorbeeld chronische ziektes of psychosociale problemen, te bepalen. De vraag is gebaseerd op de bevolkingssamenstelling en wordt vergeleken met het lokale aanbod aan huisartsen, fysiotherapeuten en verloskundigen om de afstemming tussen vraag en aanbod te analyseren.

Toekomstramingen
Het is ook mogelijk met de monitor toekomstramingen te maken voor de zorgvraag in de eerste lijn. De behoefte aan gegevens over de vraag in de toekomst speelt onder andere in gebieden waar de bevolkingssamenstelling snel verandert, bijvoorbeeld in VINEX-wijken. De zorgvraagmonitor is vooral bedoeld voor organisaties die zich bezighouden met de beschikbaarheid en bereikbaarheid van eerstelijnszorg op lokaal niveau, zoals gemeenten, GGD’en, regionale ondersteuningsstructuren, grotere gezondheidscentra of koepels, verzekeraars en regionale patiënten- en consumentenorganisaties.

Roken
De monitor is nu geactualiseerd met de gegevens van 2011, daarnaast is hij uitgebreid met gegevens over factoren die van invloed zijn op de gezondheid, zoals roken, overmatig alcoholgebruik of ernstig overgewicht. Deze gegevens zijn verzameld door de GGD’en en door het RIVM samengevoegd in een bestand met gegevens over 150.000 mensen. Op basis hiervan heeft het NIVEL voor alle gebieden in Nederland schattingen gemaakt per onderwerp. NIVEL-afdelingshoofd Prof. Dinny de Bakker: “Een schatting van bijvoorbeeld het percentage rokers in een postcodegebied kan indirect inzicht geven in de vraag naar preventieve zorg. In een gebied met veel rokers kan dan bijvoorbeeld een interventie worden opgezet om te stoppen met roken.”

Gezondheid
“Deze gegevens over de lokale gezondheid bieden gebruikers van de VAAM meer inzicht in de behoefte aan zorg”, stelt De Bakker. “Op dit moment bevat de monitor de vraag naar eerstelijnszorg op basis van zorgregistraties van bijvoorbeeld de huisarts. Maar het kan ook zo zijn dat mensen huisartsenzorg nodig hebben en, om welke reden dan ook, níet naar de huisarts gaan. Hierdoor kan er een verschil ontstaan tussen de werkelijke behoefte aan zorg en de zorgvraag.”

Gratis
De zorgmonitor is door iedereen kosteloos te gebruiken. Met de VAAM willen het NIVEL en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) een bijdrage leveren aan de discussie over een zo goed mogelijke afstemming van het aanbod van eerstelijnsvoorzieningen op de lokale vraag.

Plaats een reactie