Inzet vrijwilliger bij schuldhulp loont

Mevrouw Ortega-Martijn, lid van de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft woensdag 21 december 2011 het rapport Maatschappelijk rendement van vrijwilligersprojecten in de schuldhulpverlening in ontvangst. De conclusie uit het rapport luidt dat de inzet van vrijwilligers bij schuldhulpverlening zichzelf dubbel en dwars terugbetaalt

Het rapport is gemaakt door Social Force en Regioplan in opdracht van acht organisaties die met de zogenaamde ‘Ortega-gelden’ projecten hebben uitgevoerd op het gebied van de inzet van vrijwilligers bij schuldhulpverlening. De acht organisaties zijn: ANBO, Humanitas, Ihsan, Leger des Heils, Het Nederlandse Rode kruis, SchuldHulpMaatje, Stichting Christelijke Schuldhulppreventie en Vluchtelingenwerk Nederland.

Uit het rapport blijkt dat de inzet van de vrijwilligers bij schuldhulpverlening veel oplevert. Het grote maatschappelijk rendement is niet alleen een besparing in geld. De besparing aan kosten voor de maatschappij is vaak driemaal zo hoog als de kosten besteed aan een vrijwilligersproject .En dit bedrag ligt zeer waarschijnlijk een stuk hoger omdat nog niet alle factoren konden worden meeberekend. Daarnaast voorkomt de extra aandacht en tijd die vrijwilligers aan een hulpvraag kunnen besteden, de kans op terugval van de betrokkenen of vermindert deze kans aanzienlijk.

In het onderzoek is met name gekeken naar (financieel te waarderen) effecten als:
– preventie en nazorg, waarmee wordt voorkomen dat mensen opnieuw een verzoek voor schuldhulpverlening indienen;
– het verhogen van het rendement schuldhulpverlening, waarmee uitval wordt voorkomen gedurende het dure schuldhulptraject en
– voorkoming van crisissituaties, waarmee extra kosten worden voorkomen als gevolg van huisuitzetting of afsluiting van energie of water.

Over het algemeen zien we een toenemende interesse bij gemeenten om samen te werken met vrijwilligersorganisaties en krijgen vrijwilligersprojecten zelfs steeds vaker een plek in gemeentelijke beleidsplannen. Veel gemeenten maken op deze manier ruimte voor betrokkenheid van vrijwillige inzet. Met deze onafhankelijke studie, geven partijen aan, dat effectiever kan worden gewerkt, wanneer door de overheid, blijvend wordt geïnvesteerd in goed opgeleide vrijwilligers en goed gecoördineerd vrijwilligerswerk.