Inzet sport voor risicojongeren

De gemeente Gouda heeft een overeenkomst gesloten met het Nederlands instituut voor Vechtsport en Maatschappij om twee sportverenigingen in Gouda op te leiden om het probleemgedrag van risicojongeren aan te pakken.

Dit maakt onderdeel uit van het Integraal Veiligheidsbeleid van de gemeente dat twee sporen kent: Grenzen stellen en perspectief bieden. In het kader van Grenzen stellen voert de gemeente met de politie een pakket aan repressieve maatregelen om stevig op te treden tegen overlast. Gebiedsontzeggingen en cameratoezicht zijn daarvan bekende voorbeelden.

Naast de repressieve aanpak wil de gemeente ook voorkomen dat mensen in probleemsituaties terecht komen. Dat doet de gemeente door perspectief te bieden. Bekende voorbeelden van die preventieve aanpak zijn de verlengde schooldag, de gezinsmanagers of sport- en welzijnsactiviteiten voor jongeren.

Bij de preventieve aanpak hoort ook de inzet van het preventieprogramma. Hierbij worden de sportverenigingen opgeleid om jongeren door vechtsportlessen structuur, sociale vaardigheden en weerbaarheid bij te brengen. Uit onderzoek (Mulier Instituut: “Beloften van Vechtsport”, oktober 2010) blijkt dat vechtsport – mits goed begeleid- bijdraagt aan het beteugelen van agressie en een positieve invloed heeft op de weerbaarheid en persoonlijke groei.

De inzet van sportactiviteiten om overlast door jongeren tegen te gaan is een bekend en beproefd middel. Vergelijkbare trajecten – met dezelfde doelen en doelgroepen – worden in veel andere gemeenten in Nederland aangeboden (Utrecht, Nijmegen, Amsterdam, Amersfoort en Tilburg zijn slechts enkele voorbeelden). De gemeente verwacht dat het preventieprogramma bijdraagt aan het terugdringen van hinderlijk gedrag door jongeren en het reguleren van agressie.

Plaats een reactie