Invoering zorgstandaard voor diabetes nog niet voldoende

De keten van zorgverleners rond een diabetespatiënt werkt nog op veel plaatsen niet volgens de zorgstandaard. De patiënt staat nog vaak niet centraal. Vooral op langere termijn brengt dat risico’s voor de patiënt met zich mee. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar de mate waarin zorggroepen de zorgstandaard Diabetes hebben ingevoerd.

Aanleiding en belang
Een veelbelovende aanpak bij het waarborgen van de kwaliteit van zorg voor chronisch zieken is het aanbieden van multidisciplinaire zorg in ketens. In 2007 bracht de Nationale Diabetes Federatie (NDF) de zorgstandaard Diabetes type 2 uit. Door te werken volgens de zorgstandaard zullen zorggroepen de risico’s naar verwachting beter kunnen beheersen, zal de kwaliteit van de zorg voor diabetes-type-II-patiënten verbeteren en de gezondheidsschade verminderen.

Zorgaanbieders hebben inmiddels enkele jaren de tijd gehad om de zorg-standaard te implementeren. De IGZ onderzocht in hoeverre dat geslaagd is en keek daarbij specifiek naar de rol van zorggroepen omdat die zijn opgericht om de kwaliteit van chronische zorg te verbeteren.

Conclusies
De invoering van de zorgstandaard Diabetes is nog niet volledig geslaagd. Enkele zorggroepen zijn intensief bezig met implementeren, maar een groot aantal zorggroepen staat nog aan het begin. De zorggroepen hebben een aantal zaken goed geregeld. Zorgverleners hebben zich georganiseerd en afspraken met ketenpartners gemaakt over doorverwijzing. Zorggroepen hebben voor scholing voor zorgverleners georganiseerd in het ondersteunen van zelfmanagement bij patiënten en kwaliteitsgegevens verzameld.

De inspectie concludeert echter dat de patiënt nog niet echt centraal staat. Bijna geen enkele zorggroep maakt gebruik van multidisciplinaire patiëntendossiers en individuele zorgplannen. Ook krijgen patiënten weinig daadwerkelijke ondersteuning bij zelfmanagement. Daarnaast zijn er veel problemen rondom de geautomatiseerde (keten)informatiesystemen en de financiering van de diabeteszorg volgens de zorgstandaard. De inspectie is van opvatting dat bij een goede naleving van de zorgstandaard de kwaliteit van zorg verbetert en patiënten minder kans lopen op gezondheidsschade. Zorggroepen moeten daarom meer energie steken in het werken volgens de zorgstandaard.

Plaats een reactie