Invoering screening dikkedarmkanker kan niet wachten

Minister Klink van VWS wil het besluit tot screening van dikkedarmkanker met 1 jaar uitstellen vanwege financiële redenen èn om het tekort aan zorgprofessionals eerst op te lossen. Uitstel kost jaarlijks 1.400 sterfgevallen aan dikkedarmkanker en kan onnodig veel leed bij patiënten en hun naasten voorkomen. KWF Kankerbestrijding heeft de minister verzocht om de beslissing niet uit te stellen en over te gaan tot snelle invoering van een landelijk screeningsprogramma.

In de brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister op zoek te zijn naar financiële dekking voor de screening. KWF Kankerbestrijding vindt het jammer dat er uitsluitend wordt gekeken naar de kosten op de korte termijn. Invoering van het bevolkingsonderzoek zal immers op de lange termijn voorkomen dat nog hogere kosten zullen worden gemaakt, wanneer mensen moeten worden behandeld voor dikkedarmkanker. De brief is mede ondertekend door de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisatie (NFK), Nederlandse Vereniging van Maag-Darm Leverartsen, Maag Lever Darm Stichting, Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie, Nederlandse Stomavereniging, Vereniging van Integrale Kankercentra, Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie en stichting Doorgang.

Knelpunten
Sinds 2004 pleit KWF Kankerbestrijding al voor invoering van een landelijk bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker. De Minister van VWS werd aangeraden zorg te dragen meer zorgprofessionals op te leiden die het bevolkingsonderzoek zouden kunnen uitvoeren. De minister heeft toen aangegeven niet te willen investeren in het opleiden van maag-lever-darmartsen en -verpleegkundigen, zolang er (nog) geen besluit was genomen om het bevolkingsonderzoek daadwerkelijk in te voeren. Nu zegt de minister niet met het bevolkingsonderzoek te kunnen starten, omdat er een capaciteitsprobleem is. KWF Kankerbestrijding betreurt het ten zeerste dat dit argument nu als één van de hoofdknelpunten wordt opgevoerd.

Plaats een reactie