Snelle invoering nieuwe oogkeuringsregel bij diabetes heel goed nieuws

Mensen met diabetes ondergaan, op basis van Nederlandse en Europese regelgeving, regelmatig een oogkeuring. De uitkomst hiervan heeft consequenties voor onder andere het rijbewijs. De nieuwe Europese richtlijn 2009/113/EG van 25 augustus 2009, heeft retinopathie (problemen met de ogen als gevolg van diabetes) geschrapt als reden om geen groot rijbewijs te verstrekken of verlengen. Deze regeling moest echter nog worden ingevoerd in de Nederlandse wet.

Mensen met diabetes dreigden klem te komen zitten tussen beide regelingen, reden voor Diabetesvereniging Nederland (DVN) om minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat aan te sporen tot een snelle overgangsregeling. Ook de Vaste Kamercommissie Verkeer en Waterstaat riep begin februari de Minister op om zaken snel op gang te brengen. De minister zegde zijn medewerking toe en de gevraagde overgangsregeling is per 22 februari 2010 al van kracht; DVN kent diverse mensen die hierdoor hun baan weer snel terug hebben.

Retinopathie is een veel voorkomende complicatie bij diabetes die meestal goed te behandelen is, mits arts en patiënt er op tijd bij zijn. Deze vroege vorm van retinopathie, die achtergrondsretinopathie wordt genoemd, geeft geen klachten voor of vermindering van het gezichtsvermogen. Door een laserbehandeling kan de retinopathie tot staan worden gebracht. Pas als meerdere uitgebreide laserbehandelingen plaats hebben moeten vinden, bestaat de kans op verandering in het gezichtvermogen.

Politieke druk geeft Bram zijn baan terug
Met de nieuwe richtlijn is er in Europees verband overeenstemming gebracht in de minimale vereisten aan mensen met diabetes die auto of vrachtwagen rijden. De medische keuringseisen die werden gehanteerd, waren gebaseerd op verouderde eisen. In de overgangsregeling zijn deze eisen aangepast om tegemoet te komen aan de nieuwe Europese richtlijn. De steun die de Kamerleden Roemer (SP), Roefs (PvdA), Aptroot (VVD) en De Rouwe (CDA) gaven aan het pleidooi voor een overgangsregeling, zoals bij het Kameroverleg Verkeer van 2 februari jl., heeft haar vruchten afgeworpen.

Bram Burgers, die voor zijn groot rijbewijs goedgekeurd werd door vijf medisch specialisten, zag zijn verlenging eind 2009 nog stranden op een zeer kritische CBR-arts: “Deze arts las in het keuringsrapport van mijn oogspecialist van het UMC Radboud in Nijmegen dat deze in mijn linker ooghoek enkele minieme bloedpuntjes had geconstateerd. Daarop keurde hij mij af. Hoewel ik uitstekend kan zien zat ik daardoor zeer tegen mijn zin, kerngezond thuis met een uitkering. Toen de overgangsregeling in de Staatscourant stond, ben ik direct naar het CBR gegaan voor een herziening. Men heeft daar zeer snel gewerkt, waardoor ik binnen vijf werkdagen mijn groot rijbewijs terughad. Mijn vorige werkgever heeft me daarop direct weer in dienst genomen.’

DVN steunt gedupeerden oogkeuring
Diabetesvereniging Nederland (DVN) heeft vele klachten over onterechte afkeuring ontvangen van beroepschauffeurs met diabetes die hun baan verloren of dreigden te verliezen. Diabetesvereniging Nederland nodigt iedereen met problemen rond herkeuring voor het rijbewijs uit, ze zo snel mogelijk te melden via www.dvn.nl of via de Diabeteslijn 033 463 05 66. DVN ontvangt graag deze verhalen die spelen vanaf 25 augustus 2009. De vereniging zal waar mogelijk de klachten rond de herkeuring begeleiden om tot een snelle oplossing te komen.

De brief aan minister Eurlings is te vinden via www.dvn.nl/nieuws/dvn-nieuws/brief-aan-minister-eurlings

Plaats een reactie