Invoering bevolkingsonderzoek darmkanker

Ieder jaar overlijden bijna 5000 mensen aan darmkanker en komen er 12.000 patiënten bij. Door vroege opsporing is darmkanker vaak beter behandelbaar en kan veel gezondheidswinst worden geboekt. Daarom voert minister Schippers het bevolkingsonderzoek naar darmkanker in.

Uiteindelijk kunnen hiermee jaarlijks ca. 2400 sterfgevallen worden voorkomen. Het is bedoeld voor mannen en vrouwen tussen 55 en 75 jaar; dat zijn ongeveer 4.4 miljoen mensen. Vanaf 2013 wordt het bevolkingsonderzoek stapsgewijs ingevoerd.

Dit schrijft minister Schippers van VWS in de Landelijk nota gezondheidsbeleid waarmee de ministerraad akkoord is gegaan. Iedere vier jaar brengt VWS een nota uit waarin de minister de landelijke prioriteiten benoemt die aanknopingspunten bieden voor het gemeentelijk gezondheidsbeleid en andere maatschappelijke partners.

In de Landelijke nota gezondheidsbeleid staan zorg en sport dichtbij in de buurt en zelf beslissen over leefstijl centraal.

Het kabinet kiest voor een omslag in het leefstijlbeleid. Dat was de afgelopen jaren steeds meer het terrein geworden van overheid en professionals. Gezondheid moet nu weer iets van de burgers zelf worden. Dat betekent terughoudendheid met ge- en verboden, ongevraagd advies en keuzebeperkingen vanuit de overheid.

Mensen kiezen zelf. Het is belangrijk dat de overheid de gezonde keuzes gemakkelijker toegankelijk maakt. Mensen moeten gemakkelijk toegang hebben tot betrouwbare informatie. Zij mogen in hun omgeving zo min mogelijk belemmeringen ervaren om gezond te kunnen leven. Publiek private samenwerking (PPS) is een goede manier om de gezonde keuzes aantrekkelijk en toegankelijk te maken.

Samenwerking tussen overheden, met het bedrijfsleven, particuliere initiatieven, scholen, etc, draagt bij aan een gezonde en veilige buurt waar makkelijk sporten en bewegen is, waar basiszorg voorhanden is en waar gezond eten makkelijk verkrijgbaar en herkenbaar is.

Plaats een reactie